Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9736
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14879
Jak zosta? t?umaczem 39094
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 25959
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36843
Stawki za t?umaczenie pisemne 187393
Formy pracy w zawodzie t?umacza 19122
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 27031
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27654
Jak znale?? prac? 67165
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14707
Jak nie da? si? oszuka? 13392
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 66285
Sugestie i podpowiedzi 16227
Roszczenia wobec t?umaczy 26311
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16586
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 10130
Szkolenia i dyplomy 7325
Jak nie szuka? pracy 30368
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany