Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9501
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14654
Jak zosta? t?umaczem 38792
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 25569
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36545
Stawki za t?umaczenie pisemne 184741
Formy pracy w zawodzie t?umacza 18788
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 26724
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27243
Jak znale?? prac? 66689
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14382
Jak nie da? si? oszuka? 13156
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 65518
Sugestie i podpowiedzi 15974
Roszczenia wobec t?umaczy 25870
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16301
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 9867
Szkolenia i dyplomy 6975
Jak nie szuka? pracy 29791
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany