Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9578
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14719
Jak zosta? t?umaczem 38901
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 25719
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36642
Stawki za t?umaczenie pisemne 185927
Formy pracy w zawodzie t?umacza 18917
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 26823
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27380
Jak znale?? prac? 66885
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14491
Jak nie da? si? oszuka? 13224
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 65820
Sugestie i podpowiedzi 16058
Roszczenia wobec t?umaczy 26029
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16411
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 9950
Szkolenia i dyplomy 7143
Jak nie szuka? pracy 30035
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany