Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9615
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14766
Jak zosta? t?umaczem 38954
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 25793
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36699
Stawki za t?umaczenie pisemne 186616
Formy pracy w zawodzie t?umacza 18987
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 26890
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27467
Jak znale?? prac? 66997
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14577
Jak nie da? si? oszuka? 13277
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 65992
Sugestie i podpowiedzi 16110
Roszczenia wobec t?umaczy 26128
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16462
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 9995
Szkolenia i dyplomy 7188
Jak nie szuka? pracy 30152
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany