Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9770
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14913
Jak zosta? t?umaczem 39138
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 26017
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36906
Stawki za t?umaczenie pisemne 187669
Formy pracy w zawodzie t?umacza 19180
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 27081
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27719
Jak znale?? prac? 67227
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14758
Jak nie da? si? oszuka? 13427
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 66430
Sugestie i podpowiedzi 16283
Roszczenia wobec t?umaczy 26404
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16635
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 10178
Szkolenia i dyplomy 7366
Jak nie szuka? pracy 30441
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany