Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9808
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14946
Jak zosta? t?umaczem 39167
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 26066
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36955
Stawki za t?umaczenie pisemne 187913
Formy pracy w zawodzie t?umacza 19215
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 27113
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27759
Jak znale?? prac? 67279
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14790
Jak nie da? si? oszuka? 13460
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 66519
Sugestie i podpowiedzi 16317
Roszczenia wobec t?umaczy 26455
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16667
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 10210
Szkolenia i dyplomy 7401
Jak nie szuka? pracy 30490
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany