Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow W kwestii formalnej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
W kwestii formalnej
 
 
W tej cz??ci Serwisu znajdziesz akty prawne zwi?zane z wykonywaniem zawodu t?umacza, odpowiedzi na rozmaite pytania zadawane zw?aszcza przez pocz?tkuj?cych t?umaczy oraz artyku?y po?wi?cone zagadnieniom prawnym.
 
Prawo autorskie 9671
Nowa ustawa o zawodzie t?umacza przysi?g?ego 14817
Jak zosta? t?umaczem 39022
Kto to jest t?umacz przysi?g?y 25875
Jak zosta? t?umaczem przysi?g?ym 36765
Stawki za t?umaczenie pisemne 187071
Formy pracy w zawodzie t?umacza 19052
Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza 26957
Jak wygl?da umowa wydawnicza 27568
Jak znale?? prac? 67081
Jak rozliczy? sprzeda? praw autorskich za granic? 14637
Jak nie da? si? oszuka? 13326
Jak wygodniej t?umaczy? na komputerze 66133
Sugestie i podpowiedzi 16160
Roszczenia wobec t?umaczy 26213
Przetargi na "kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow?" 16515
T?umacz przysi?g?y jak notariusz 10063
Szkolenia i dyplomy 7260
Jak nie szuka? pracy 30271
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>
Pozycje :: 1 - 19 z 19
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany