Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow Recenzje Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

Recenzje

W tej cz??ci Serwisu T?umacza znajduj? si? recenzje s?owników i innych wydawnictw przydatnych w pracy t?umacza. Ka?dy z omawianych tytu?ów otrzymuje ocen? w skali od 0 do 10, okre?laj?c? jego warto?? merytoryczn?, bezb??dno?? oraz u?yteczno??. Je?li chcia?by? zamie?ci? w Serwisie w?asn? opini? na temat której? z tych pozycji b?d? recencj? jakiego? innego wydawnictwa leksykograficznego, napisz.

oxford
Wielki s?ownik angielsko-polski PWN-Oxford
Stanis?awski
Jan Stanis?awski
Wielki s?ownik angielsko-polski
Difficult Words
Christian Douglas Koz?owska
Difficult Words in Polish-English Translation
S?ownik terminów
Wac?aw Smid
S?ownik terminów polsko-angielski
Naukowo-techniczny frazeologiczny
Piotr Doma?ski
Naukowo-techniczny s?ownik frazeologiczny angielsko-polski i polsko-angielski
New Oxford
The New Oxford Dictionary of English
Edited by Judy Pearsall
S?ownik sztuk plastycznych
Anna Sudrawska
S?ownik sztuk plastycznych angielsko polski i polsko-angielski
S?ownik ochrony ?rodowiska
Krzysztof Czekierda
S?ownik ochrony ?rodowiska i ochrony przyrody
S?ownik Ko?ciuszkowski
Nowy s?ownik Fundacji Ko?ciuszkowskiej
angielsko-polski i polsko-angielski
BBI Dictionary
Morton Benson, Evelyn Benson, Robert Ilson
The BBI Dictionary of English Word Combinations
Selected English Collocations
Christian Douglas Koz?owska, Halina Dzier?anowska
Selected English Collocations
English Adverbial Collocations
Christian Douglas Koz?owska
English Adverbial Collocations
s?ownik terminów filmowych
Remigiusz Bocian, Micha? J. Zab?ocki
Angielsko-polski s?ownik terminów filmowych, telewizyjnych i wideo
Wielki s?ownik polsko-angielski PWN-Oxford
Wielki s?ownik polsko-angielski PWN-Oxford
Translatica Pro
Krzysztof Jassem i in.
System t?umacz?cy Translatica Pro
S?ownik turystyki i hotelarstwa
Ewa Dziedzic, Anna Sancewicz-Kli?
S?ownik turystyki i hotelarstwa
S?ownik budownictwa
Tomasz Tomlik
S?ownik budownictwa, infrastruktury, wyposa?enia
Kognitywno-komunikacyjna teoria przek?adu
Krzysztof Hejwowski
Kognitywno-komunikacyjna teoria przek?adu
Dictionary of Hotel and Tourist Terms
Roman Kozierkiewicz
Dictionary of Hotel and Tourist Terms
English for Writers and Translators
Robin Macpherson
English for Writers and Translators
formy
Katarzyna K?osi?ska (red. nauk.)
Formy i normy
google
T?umacz Google

 

Tutaj za? mo?na znale?? omówienia s?owników frazeologicznych j?zyka polskiego.

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany