Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Kwiatki ?w. Hieronima arrow The spirit of (translator's) freedom Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

  The spirit of (translator's) freedom

   

„Wolne t?umaczenie” z serwisu 7thGuard.net 

 

Filibustering General Resolutions. Manoj Srivastava reported that due to a loop hole in the constitution, any group of 6 Debian developers can delay any general resolution indefinitely by putting up their own amendment. Due to past accusations he has decided that stopping this could be seen as abuse of his secretary powers and asked the project to determine how it wants to handle filibustering. 

Nadmiar pracy przy uchwa?ach generalnych. Manoj Srivastava zawiadomi?, ?e z powodu powstania rozbie?no?ci podczas pracy, pewna grupa 6. deweloperów Debiana od?o?y?a na bli?ej nieokre?lon? przysz?o?? uchwa?? generaln?, poprzez zawieszenie nowelizacji. Z uwagi na pojawiaj?ce si? w przesz?o?ci zarzuty, deweloperzy zdecydowali si? na takie wstrzymanie prac, gdy? mo?e to by? postrzegane jako nadu?ywanie pracy sekretariatu. Jednocze?nie spytali ludzi z projektu jak zamierzaj? obs?ugiwa? nadmiar pracy.

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany