Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

kolo Czysta poezja

"Na boisko wszed? nierozgrzany Piecyk." (autor nieustalony)

"Pu?ci? B?ka lew? stron?." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"W zespole wojskowych rozstrzela? si? Ny?kowiak." (Jacek ?uczak, "Gazeta Wielkopolska")

"Jeszcze 18 sekund do ko?ca Szweda Berqvista." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"I to by? w?a?nie b??d, a w?a?ciwie wielb??d obro?cy." (Jan Tomaszewski, Wizja Sport)

"To nie by? strza?, to by? postrza?." (Roman Ko?to?, Polsat)

"Trener spojrza? na zegarek, ?eby da? swoim podopiecznym ostatnie wskazówki." (?ukasz P?uciennik, Canal Plus)

"Manualne w?a?ciwo?ci nogi." (Jan Tomaszewski, TVP)

"Mendieta kiedy? uprawia? królow? sportu, ale porzuci? j? dla pi?ki no?nej." (Andrzej Zydorowicz)

"Tego trupa si? ju? nie wznieci." (o polskiej reprezentacji pi?karskiej po wyst?pie w Korei; autor nieustalony)

"Sztanga prowadzi go na manowce." (Krzysztof Miklas, TVP)

"O popularno?ci tej dyscypliny decyduj? gwiazdorzy. Oni roztaczaj? t? aur?, która albo jest dobra, albo jest z?a." (Piotr D?bowski, TVP)

"Iversen móg?by by? spokojnie synem Franco Baresiego, ale Baresiego zawiod?y nerwy." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Korzeniowski przez wiele tygodni komputerowa? monitorowanie swojego chodu." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Teraz precyzyjne wybicie na o?lep obro?cy ?l?ska." (Andrzej Koziorowski)

"Wyprzedzi? Dariusza ?ledzia i ca?? ?mietank? polskich ?u?lowców." (Maciej Henszel)

"90 kilo nieprawdopodobnie ?ywej wagi." (autor nieustalony)

"Nasz narciarz wypad? dobrze, ale wcze?nie - ju? na pierwszych bramkach." (Witold Doma?ski)

"Tafarel ustawia przed Szkotem niewidzialn? ?cian? swoich pragnie?." (autor nieustalony)

"Tygrys na rozbiegu, jastrz?b w powietrzu - co sk?ada si? na polskiego or?a." (Krzysztof Miklas, TVP)

"Tutaj mo?emy podziwia? staro?ytne staro?ytno?ci." (Jerzy Góra, TVP)

"Polacy dramatycznie potrzebuj? zdoby? teraz kilka punktów, cho? oczywi?cie nie jest to dramat." (autor nieustalony)

"By?aby to jego pi?ta olimpiada zako?czona udzia?em w igrzyskach." (autor nieustalony)

"Znowu si? pomyli? i nie ud?wign?? tej pi?ki, tej presji, która wysz?a na aut." (autor nieustalony)

 

Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany