Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

kolo Przepraszamy, awaria na ??czach

"A teraz ??czymy si? z magnetowidem." (autor nieustalony)

"Dosta?em sygna? z Warszawy, ?e maj? ju? pa?stwo obraz, wi?c mo?emy spokojnie we dwójk? ogl?da? mecz." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Polak zako?czy? rwanie, podobnie jak ci z pa?stwa, którzy ogl?dali nasze poprzednie wej?cie." (Artur Szulc, TVP)

"Oddajemy g?os do studia, bo tam zacznie si? walka o z?oto." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Popatrzmy wspólnie z telewizorami, jak koszykarze Zeptera zdobywali mistrzostwo Polski." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Witamy polskich telewizorów." (Zbigniew Boniek, TVP)

"Nie mam obrazu na monitorze, nie wiem, czy mój g?os dociera do pa?stwa i jeszcze na dodatek mam przed nosem brudn? szyb?." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Jak pa?stwo widzicie, nic nie wida? w tej mgle." (Edward Durda, Wizja Sport)

"Mówi? Samprasowi, ?eby mocniej liftowa? pi?k?. Ale on mnie nie s?ucha. Ale jak ma mnie s?ucha?, skoro mnie nie s?yszy." (Adam Choynowski, Eurosport)

"Widzimy tylko to, co dzieje si? w kamerze." (Jacek Banasikowski, TVP)

"Mam tu na stanowisku k?opoty z g?o?no?ci? w?asnego g?osu." (Bo?ydar Iwanow)

"Litwinka postanowi?a utrudni? nam ogl?danie meczu i rozgrzewa si? przed naszym stanowiskiem, a ?e mierzy dobrze ponad 190 cm, nic nie wida?. Ale oto robi sk?ony, wi?c jest szansa." (Krzysztof Ratajczak)

"Tym mi?ym akcentem przenosimy si? na stadion lekkoatletyczny." (Marek Jó?wik, TVP)

 

Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany