Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

   

kolo J?zyk gi?tki

"Podtrzymuj? swoj? opini?, ?e moim zdaniem..." (Jan Tomaszewski, TVP)

"Do tej fazy, w której przegrywaj?cy przegrywa, mamy jeszcze troch? czasu." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Johann Cruyff dokonywa? bardziej zmian taktycznych ni? zmieniaj?cych taktyk? zespo?u." (Dariusz Szpakowski, TVP)

""Stojkovi? polewa wod? g?ow?." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Bergkamp trafi? bramk? w s?upek." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Trener Belgów to ten pan w okularach na pa?stwa okularach." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Obro?ca wybi? pi?k? na tak zwany przys?owiowy o?lep." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Wybi? pi?k? na tak zwan? pa??." (Jan Tomaszewski, Wizja Sport)

"Popatrzmy na jego przytomno?? umys?u." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"S?dzia podyktowa? pi?? rzutów karnych. Wykorzystano tylko jednego." (autor nieustalony)

"Szwedzi s? o tyle niebezpieczni, ?e nie s? gro?ni." (Stanis?aw Terlecki, TVP)

"Nie ukrywam: podgrzewam b?benek." (Artur Szulc, TVP)

"Kamerun gra? z ikr? Bo??." (Jerzy Klechta, TVP)

"Córka ju? wie, który jest tata w sensie ?u?la." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Ten ma?y przyruch daje mu dobry tajming." (W?odzimierz Szaranowicz o Hannawaldzie)

"Szcz??cie nie by?o zwierzchnikiem gospodarzy." (Grzegorz Milko, Canal Plus)

"Po przerwie mróz nie zel?a?, a wr?cz przeciwnie, wiatr nie os?ab?." (autor nieustalony)

"Zmaga?a si? z ni? d?ugo, ale sztanga okaza?a si? silniejsza." (Krzysztof Miklas, TVP)

"Konie bardzo lubi? by? pod opiek? damskich r?k luzaczych." (autor nieustalony)

"Odra stwarza coraz gro?niejsze zagro?enie." (?ukasz P?uciennik, Canal+)

"Oto ten moment przed momentem na pa?stwa ekranach." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Holenderka mimo prowadzenia jest faworytk?." (autor nieustalony)

"Doping pomaga zawodniczkom. To jest niew?tpliwie pewne." (Piotr D?bowski, TVP)

"Beckham oddawa? si? s?onecznym k?pielom wodnym." (autor nieustalony)

"Tamta po?owa by?a skuteczna dla Hiszpanów." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Przewaga Holendrów jednoznaczna, ale nie tak wyra?na." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"I znowu niecelne trafienie." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Przyjecha?e? tutaj na zaproszenie polskiej Polonii..." (Artur Szulc, TVP)

"Pomimo takich umiej?tno?ci mo?e si? spokojnie popuka? w czo?o." (autor nieustalony)

"Pi?ka wychodzi?a ju? z mo?liwo?ci dok?adnego jej zagrania." (Andrzej Strejlau)

"Tony Adams z u?miechem na twarzy próbowa? wepchn?? bramkarza Luksemburga do bramki." (Jacek Laskowski)

"Sam boski i mocno ostrzy?ony Vialli nie strzeli? karnego." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Adam Ma?ysz dojrzewa trzy razy szybciej ni? rówie?nicy w jego wieku. Jest znacznie bardziej dojrzalszy..." (Apoloniusz Tajner, TVP)

"Wybiegnijmy my?l? wstecz." (Przemys?aw Babiarz, TVP)

"Oj, prosz? pa?stwa nasz zawodnik ju? tego Wolfa nie pokona, mo?na powiedzie?, ?e jest ju? po jab?kach. Po jab?kach, to znaczy, ?e ju? nie wygra, nie dogoni go, jest ju?, jakby to powiedzie?, po wszystkim, po jab?kach, tak to si? mówi, prawda? Tak to si? mówi w naszej gwarze albo, jakby to powiedzieli we Francji, po marchewce, po obranej marchewce, czyli ju? nic z tego nie b?dzie, albo jak by to powiedzieli nasi krajanie - po ptokach - jest ju? po ptokach." (Jerzy Góra, TVP)

"Otylia wyst?puje w roli gwiazdy wznosz?cej." (Przemys?aw Babiarz, TVP)

"Maja wy?ania si? z lasu, bo sk?d ma si? niby wy?oni?...?" (Jerzy Góra, TVP)

"S?dzia nie zauwa?y? auta." (podczas meczu tenisowego, autor nieustalony)

"Taka sytuacja musi wymusza? sytuacje Szwedów." (autor nieustalony)

"Strzeli? ?wietnie, ale odleg?o?? od bramki by?a znacznie dalsza." (autor nieustalony)

"Nie by?o ani jednego metra murawy, ?eby Du?czycy o ni? nie walczyli." (autor nieustalony)

"Mecz przebiega przez ca?e boisko... przez ca?e pó?torej godziny... przez tyle, ile trwa mecz, przez ca?y mecz." (autor nieustalony)

 

Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  

 
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany