Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

kolo Pe?ny surrealizm

"...po odci?ciu g?owy przy fotokomórce liczy si? linia startu." (Marek Jó?wik, TVP)

"Wysoka amplituda lotu atakowanego zawodnika." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Miros?aw Trzeciak zdoby? gola po indywidualnej akcji ca?ego zespo?u." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Grecy przy pi?ce, a konkretnie Warzycha." (Dariusz Szpakowski. TVP)

"No, prosz?: umieraj?cy Tonkow ruszy? za Garzellim." (Grzegorz Pajda, Eurosport)

"Z dziesi?tk? Tomasz Dziubi?ski, który podobnie jak przed dwoma tygodniami gra w pierwszym spotkaniu." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"To nie te czasy, kiedy okiem trenera mo?na powiedzie?..." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Patrz?, przecieraj?c szeroko oczy." (autor nieustalony)

"Ellis, gdy gra? w Denver, znakomicie czu? si? w trumnie." (Wojciech Micha?owicz, Wizja Sport)

"Mam nadziej?, ?e po zamro?eniu pi?karz nadal b?dzie nadawa? si? do gry." (Andrzej Szel?g, TVP)

"W sensie mentalnym trzeba gry?? parkiet, bo inaczej z nimi nie wygramy." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Wszystko w r?kach konia." (Jan Ciszewski przed decyduj?cym przejazdem Jana Kowalczyka w Moskwie)

"Siedzi ko?o mnie ju? od czterech lat trener Leszka Blanika." (Ireneusz Nawara, TVP)

"Bracia-bli?niacy Frank i Ronald de Boerowie, z których wi?kszo?? gra w Barcelonie." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Mo?na to wyczyta? z wyrazu twarzy konia, gdy jest zbli?enie." (Wojciech Mickunas, TVP)

"Nogi pi?karzy s? ci??kie jak z waty." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"O ma?o nie zabrak?o mu nogi." (autor nieustalony)

"Pi?ka przesz?a dwa metry mi?dzy spojeniem s?upka z poprzeczk?." (autor nieustalony)

"Trener Boskov bezradnie rozk?ada r?ce, zakrywaj?c twarz." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Sergio Conceicao min?? nie tylko obro?c?, ale tak?e s?dziego liniowego, który z przera?eniem stwierdzi?, ?e Portugalczyka nie ma z jego lewej strony, tylko jest przed nim." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Na stadionie nikt nie siedzi, nikt nie stoi - wszyscy stoj?." (Andrzej Zydorowicz, TVP1)

"Jego czerwone kask, koszulka i spodenki to efekt tego, ?e s?dziowie maj? dwa przyciski." (Marek Rudzi?ski, Polskie Radio)

"Jeszcze dyszy, cho? ju? trzy zawodniczki po niej przejecha?y." (autor nieustalony)

"Mówiono, ?e W?grzy mog? stan?? na podium dla zwyci?zców, ale nie s?dzono, ?e mog? zdoby? z?oty medal." (Artur Szulc, TVP)

"Jaka? kontuzja zawodnika le?y na boisku." (Mateusz Borek, TV4)

"To jest ta umiej?tno?? przyj?cia pi?ki z rywalem na plecach." (Mateusz Borek, Polsat Sport)

"Saviola by? na pogrzebie ojca, który umar? i nie gra? w poprzednim meczu." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Naj?mieszniejszy moment to trener Pogoni, Jezierski, który na plecach trenera bramkarzy ucieka? z boiska, bo nie mo?na by?o przej?? przez ka?u?e." (autor nieustalony)

"Ten ch?opak nabija sobie g?ow? siniaki na plecach." (Grzegorz Skrzecz, TV4)

"Nó? na gardle wi?za? nam wtedy nogi." (Piotr Reiss)

"Stres mia? tak skondensowany w oczach, ?e a? kapa?o." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Ta egzotyczna zawodniczka z Jemenu znalaz?a si? od razu na strategicznej, ostatniej pozycji." (Marek Jó?wik, TVP)

"Przy tej sytuacji straci? g?ow?, ale koledzy go pocieszaj?, poklepuj? po plecach, ramionach." (autor nieustalony)

"Trudno si? zorientowa?, czy chodzi tutaj o tego samego gracza, czy o trzech ró?nych." (Piotr D?bowski, TVP)

"Nie ma ju? r?ki, nie ma ju? nogi, zosta? mu brzuch." (autor nieustalony)

 

Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  

 
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany