Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

   

kolo Jak ci? widz?...

"Kibiców szwedzkich nie ma zbyt du?o, ale za to nie grzesz? urod?." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Trzeba wybra?: uroda albo sztanga. Pintusewicz wybra?a t? drug? ewentualno??." (Marek Jó?wik, TVP)

"Szurkowski, cudowne dziecko dwóch peda?ów." (Bohdan Tomaszewski)

"Podziwiam jego skromne warunki fizyczne." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"U Nigeryjczyka b?yskaj? bia?ka spod oczu." (Jan Ciszewski, TVP)

"Polak walczy z Murzynem - to ten w czerwonych spodenkach." (autor nieustalony)

"Predehl opuszcza boisko, skacz?c na jednej nodze niczym australijski kangur." (Tomasz Zimoch, Polskie Radio)

"Zawodnik z numerem siedem to Irlandczyk. Wskazuje na to kolor jego w?osów." (Andrzej Kopyt, Polsat)

"Tyson jest wolny jak keczup na tle Lewisa." (Andrzej Kostyra, TVP)

"Marin jest jednak bardzo powolny. Przypomina wóz wype?niony kapust?." (Andrzej Kostyra, Polsat)

"Obrona Mike'a coraz bardziej ?mierdzi. Jak dworcowa knajpa." (Andrzej Kostyra, TVP)

"Zawodnicy s? tak zaanga?owani w walk?, jak aktorki filmów porno w dialogi." (Jerzy Kulej, Wizja Sport)

"Czarnoskóry Tetteh by? najja?niejsz? postaci? tego meczu." (Tomasz S?dzikowski)

"Henryk Wardach to stary wyjadacz parkietów." (Maciej Henszel)

"To ciekawe, ?e Chi?czyk nie ma nawet sko?nych oczu. Mo?e pochodzi z innego regionu? Ale on nie ma nawet imienia." (Lucjan Olszewski, Eurosport)

"Ten rok by? pe?en wyrzecze? dla Renaty Mauer... W kwietniu wysz?a za m??." (Janusz Uzna?ski, TVP)

"Niemcy tradycyjnie je?d?? na swoich rowerach." (Jacek Banasikowski)

"Szwajcar, jak przysta?o na Szwajcara jest bardzo dok?adny." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Trener Chi?czyków zupe?nie zszarza? na swojej ?ó?tej twarzy." (autor nieustalony)

"Wygl?da jak profesor fizyki j?drowej w tych okularach." (Marek Jó?wik, TVP)

"Siatkarze pla?owi s? cz?sto samotni, bo nie maj? czasu na za?o?enie rodziny. Ale s? za to bardzo rodzinni." (Piotr D?bowski, TVP)

"Widuch jest jak gaz. Bezwonny, bezbarwny, niewidoczny, ale truj?cy." (Bogus?aw Kaczmarek)

"Makija? ma przykry? trem? albo inne jeszcze problemy kobiecej urody..." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Giorgio Rocca jest mi?kki jak wszyscy W?osi". (Witold Doma?ski, Eurosport)

"Zlikwidowano tak? nie?yciow? kategori? do 48 kg, bo có? to za m??czyzna, który wa?y tylko 48 kg." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Czechos?owak, s?dz?c po sylwetce, lubi sobie wypi? pilsnerka." (Lucjan Olszewski)

"Potomek przodków azteckich zaprezentowa? teraz charakterystyczne dla Azteków umiej?tno?ci wspinania si? po s?upach..." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Niemiec bardzo si? zmieni? - to m?odzie?cze oblicze znikn??o z jego twarzy." (Artur Szulc)

"Nie jest to zawodnik wybuja?y, je?li chodzi o wzrost." (autor nieustalony)

"Wygl?da jak pó?torej nieszcz??cia i tak samo skacze." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Longo mog?aby by? matk? trzech czwartych tego peletonu." (Jerzy Góra, TVP)

"Dziesi?cioboi?ci biegn? z wdzi?kiem s?onia, ale nie ma im si? co dziwi?, przecie? oni chc? tylko dobiec do mety." (autor nieustalony)

"Zawodnik niestety nie dysponuje wysokim wzrostem." (autor nieustalony)

"S?dzia Colina, tak samo ?ysy, jak zawodnik turecki." (Andrzej Janisz)

"Kenijczycy s? bardzo leciutcy jak si? na nich popatrzy na lotniskach to w?a?ciwie dzieci." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Arbiter jest niezbyt ruchawy, ruchliwy. Mogli da? do wagi piórkowej bardziej szczup?ego d?entelmena, a nie takiego grubaska." (Lucjan Olszewski, Eurosport)  

 

Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Kto by pomy?la?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany