Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

     

kolo Kto by pomy?la?...

"Gol jest wtedy, kiedy pi?ka ca?ym swoim obwodem przekroczy odleg?o?? równ? obwodowi pi?ki." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Niemcy opieraj? swoje szanse na iluzorycznych argumentach, ?e pi?ka jest okr?g?a, a bramki s? dwie." (Andrzej Zydorowicz, TVP)

"Bardzo dobrze mówi?cy po niemiecku niemiecki arbiter." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Jak oni musz? si? m?czy? w tym basenie! Jaka ta woda mokra!" (z zawodów p?ywackich podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu 1988)

"Holyfield musi, prosz? pa?stwa, zarabia? du?o pieni?dzy, bo ma du?o ?on." (Artur Kostrzewa)

"W drugiej po?owie prawdopodobnie wejdzie na boisko dwóch pi?karzy, którzy do tej pory grali na ?awce rezerwowych." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Dobre okazje mo?na policzy? na palcu." (Jan Ciszewski, TVP)

"Jest! Niemka traci g?ow?!" (Jaros?aw Idzi o pojedynku szpadzistek, radio)

"Zawodniczka nawi?za?a ??czno?? z koniem." (Wojciech Mickunas, TVP)

"Kontuzja, ale interwencja masarza nie jest jednak niezb?dna." (autor nieustalony)

"Prosz? pa?stwa, ten czarny ch?opak to Murzyn." (Tomasz Hopfer, TVP)

"Czasem jest tak, ?e spotka si? dwóch zawodników i ?ódka zaczyna p?yn??." (Ryszard Stadniuk, TVP)

"To, ?e cudzoziemcy graj? w klubach, to ju? w zasadzie standard, prosz? pa?stwa." (Jacek Jonca)

"Tutaj bieg b?dzie rozegrany jak wszystkie biegi: trzeba biec samemu." (Marek Jó?wik, TVP)

"Aby osi?ga? dobre rezultaty, trzeba bi? rekordy ?yciowe i ociera? si? o rekordy Europy." (Les?aw Skinder, Polskie Radio)

"Kolarze dopingowani s? przez kibiców kolarstwa." (Zdzis?aw Zakrzewski, TVP)

"A teraz nasza flaga. Jak zawsze, czerwie? na dole, biel na górze." (Micha? Olsza?ski, Polskie Radio)

"Woda, uderzaj?c o ?ciany basenu, rozp?ywa si?." (Przemys?aw Babiarz, TVP)

"Jak dziewczyny nie gotuj?, a je?d?? na rowerach, to zawsze dochodzi do konfliktów." (autor nieustalony)

"Przypomn? pa?stwu, ?e w judo chodzi o to, ?eby pokona? przeciwnika." (autor nieustalony)

"Na trybunach nie ma ?ony Micha?a B?kiewicza. Mo?e dlatego, ?e nie jest ?onaty." (autor nieustalony)

"Je?eli ograj? Niemców, to b?dzie kolejna wygrana, ale nie tak wielka, jak? jest wygrana w finale." (autor nieustalony) 

"Ruch dwudziestu ch?opa na rowerach powoduje o?ywczy ruch powietrza." (autor nieustalony)


Czytaj pozosta?e:

Tylko bez brzydkich skojarze?

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Przegl?d mi?dzynarodowy  


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany