Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Tłumaczenie filmów - Spis treści

 

Wstęp

1. Specyfika tłumaczenia filmów

    1.1. Sposoby tłumaczenia filmu

    1.2. Cechy dobrze opracowanych napisów

    1.3. Rozstawianie napisów

2. Dziel i tnij

    2.1. Skracanie dialogów

        2.1.1. Pomijanie

        2.1.2. Uproszczenia i przesunięcia semantyczne

        2.1.3. Uproszczenia składni i gramatyki

        2.1.4. Odwołania do treści filmu

    2.2. Dzielenie napisów

    2.3. Poprawianie estetyki

3. Naturalność

    3.1. Przesadna literackość

    3.2. Pseudokolokwialność

4. Mrs. Bradley, czyli proszę pani

5. Forma i treść

    5.1. Interpunkcja

        5.1.1. Myślnik

        5.1.2. Wielokropek

        5.1.3. Cudzysłów

        5.1.4. Przecinek

    5.2. Ortografia

        5.2.1. Wielkie litery

        5.2.2. Słowa obcego pochodzenia

        5.2.3. Skróty

        5.2.4. Liczby

        5.2.5. Godziny i daty

        5.2.6. Kursywa

    5.3. Gramatyka i składnia

    5.4. Kalki językowe i błędy leksykalne

6. Kłopotliwe drobiazgi

    6.1. Hope

    6.2. Said

    6.3. I...

    6.4. Yeah

7. Tło kulturowe

    7.1. Nazwy własne

    7.2. Skrótowce

    7.3. Jednostki miar i wag

    7.4. Wulgaryzmy

    7.5. Humor i gry słów

8. Kilka uwag o tłumaczeniu tytułów

9. Tłumaczenie filmów dokumentalnych i innych form niefabularnych

Podsumowanie 

Bibliografia

Aneks

 
poradkk

Tłumaczenie filmów

Słownik budowlany