Serwis Tłumacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

T?umaczenie filmów - Spis tre?ci

 

Wst?p

1. Specyfika t?umaczenia filmów

    1.1. Sposoby t?umaczenia filmu

    1.2. Cechy dobrze opracowanych napisów

    1.3. Rozstawianie napisów

2. Dziel i tnij

    2.1. Skracanie dialogów

        2.1.1. Pomijanie

        2.1.2. Uproszczenia i przesuni?cia semantyczne

        2.1.3. Uproszczenia sk?adni i gramatyki

        2.1.4. Odwo?ania do tre?ci filmu

    2.2. Dzielenie napisów

    2.3. Poprawianie estetyki

3. Naturalno??

    3.1. Przesadna literacko??

    3.2. Pseudokolokwialno??

4. Mrs. Bradley, czyli prosz? pani

5. Forma i tre??

    5.1. Interpunkcja

        5.1.1. My?lnik

        5.1.2. Wielokropek

        5.1.3. Cudzys?ów

        5.1.4. Przecinek

    5.2. Ortografia

        5.2.1. Wielkie litery

        5.2.2. S?owa obcego pochodzenia

        5.2.3. Skróty

        5.2.4. Liczby

        5.2.5. Godziny i daty

        5.2.6. Kursywa

    5.3. Gramatyka i sk?adnia

    5.4. Kalki j?zykowe i b??dy leksykalne

6. K?opotliwe drobiazgi

    6.1. Hope

    6.2. Said

    6.3. I...

    6.4. Yeah

7. T?o kulturowe

    7.1. Nazwy w?asne

    7.2. Skrótowce

    7.3. Jednostki miar i wag

    7.4. Wulgaryzmy

    7.5. Humor i gry s?ów

8. Kilka uwag o t?umaczeniu tytu?ów

9. T?umaczenie filmów dokumentalnych i innych form niefabularnych

Podsumowanie 

Bibliografia

Aneks

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany