Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow S?owniki arrow S?ownik tytu?ów dzie? literatury polskiej Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Polsko-angielski s?ownik tytu?ów dzie? literatury polskiej

(od ?redniowiecza do po?owy XX wieku)
Wed?ug A History of Polish Literature Juliana Krzy?anowskiego w t?umaczeniu Doris Ronowicz


Pozycje przet?umaczone na j?zyk angielski oznaczono gwiazdk?. Je?eli tytu? istniej?cego t?umaczenia ró?ni si? od zaproponowanego przez Doris Ronowicz, podano go dodatkowo kursyw? w nawiasie kwadratowym. Je?eli istnieje wi?cej ni? jedno t?umaczenie, ich tytu?y rozdzielono ?rednikiem.

Dzie?a anonimowe-F

G-?

M-?

T-?


Zobacz te? Bibliography of Polish Literature in English.

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany