Serwis Tłumacza


Strona główna arrow Słowniki arrow Poprawki do innych słowników Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Poprawki do innych słowników

 

Najwyższy czas, by po latach poprawiania i uzupełniania Angielsko-polskiego słownika PWN-Oxford wziąć się także za inne popularne słowniki dwujęzyczne, w szczególności za wersję polsko-angielską tegoż PWN-Oxford oraz Słownik Kościuszkowski. Zamieszczane tu poprawki będę dotyczyły wyłącznie błędów merytorycznych i językowych, nie zamierzam natomiast zajmować się brakami, przyjmując w dobrej wierze, że jeśli autorzy czegoś w słowniku nie uwzględnili, to kierowali się przemyślanymi kryteriami - chyba że przeoczenie będzie ewidentne i drastyczne, jak choćby w przypadku uzupełnionego niżej hasła zdolny.

Większość przedstawionych poprawek do Słownika Kościuszkowskiego zebrali niezmordowani autorzy blogu Pszetfurnia, poświęconego tematyce poprawności językowej. Wszystkich korespondentów, którzy nadesłali pozostałe propozycje (niekiedy już bardzo dawno temu), wymieniam z imienia i nazwiska na końcu odpowiednich haseł. Zapraszam do nadsyłania następnych dostrzeżonych błędów.

 

Polsko-angielski słownik PWN-Oxford

 

mobbing - slowo to jest pochodzenia niemieckiego (od mobben), a na angielski tłumaczy się jako workplace bullying (Adam Gajlewicz)

pańszczyzna - podane w słowniku serfdom odnosi się do systemu polityczno-gospodarczego, natomiast sama nieodpłatna praca wykonywana na rzecz pana feudalnego to po angielsku corvée (Dawid Urbański)

suzeren - suzerain (brak hasła; Dawid Urbański)

trzepak - nie hanging frame, ale carpet-beating frame/stand (Łukasz Besztyga)

zdolny - brakuje najoczywistszego odpowiednika, czyli talented (Dawid Urbański)

 

Słownik Kościuszkowski, część angielsko-polska

carriageway - nie pas (drogi, autostrady), ale jezdnia (AB)

highway - droga i szosa jak najbardziej, ale nie autostrada (AB)

night bird - kogoś, kto lubi pracować w nocy, nazywamy w języku polskim nocnym markiem, a nie nocnym ptaszkiem (analogia z rannym ptaszkiem jest fałszywa) (Pszetfurnia)

ugly (American) - pojęcia tego nie można wyjaśniać jako "turysta obraźliwy dla miejscowych", jako że obraźliwe może być np. zachowanie czy język, ale nie człowiek (Pszetfurnia)

work (in sb's favor) - z pewnością oznacza coś dokładnie odwrotnego niż proponowane w słowniku działać na czyjąś niekorzyść (Pszetfurnia)

 

Słownik Kościuszkowski, część polsko-angielska

ekspertyza - zdecydowanie nie expertise (co oznacza fachową wiedzę, ale np. (expert) analysis, evaluation (AB)

Kościół grekokatolicki - nie Greek Orthodox Church (co odnosi się do greckiego Kościoła/Cerkwi prawosławnego/-ej), tylko Uniate Church (AB)

niezrównoważony - to oczywiście unstable, nie ustable (Pszetfurnia)

ratrak - nie snow truck, ale snow groomer (AB)

sympatyczny - atrament sympatyczny to invisible ink, a nie sink (Konrad Kowal)

 

--- 

Zob. też recenzje:

Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford

Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski

 

 

 

 
poradkk

Tłumaczenie filmów

Słownik budowlany