Serwis Tłumacza


Strona główna arrow Słowniki arrow Słownik geograficzny Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

Słownik geograficzny

 


Słownik geograficzny Wpisz napotkaną w tekście polskim lub angielskim nazwę geograficzną (współczesną bądź starożytną) i sprawdź, czy ma ona w drugim języku inaczej zapisywany odpowiednik.

Słownik z założenia uwzględnia tylko te nazwy, które choćby minimalnie różnią się pisownią polską i angielską, można w nim zatem znaleźć np. Jericho i Walvis Bay, ale nie Boston czy Timbuktu. Dwie ważne grupy wyjątków od tej reguły to nazwy państw, stanów w USA i ich stolic (które podano w komplecie) oraz nazwy, które mają identyczną pisownię angielską i polską, ale różni się ona od pisowni w języku miejscowym (np. Styria - po niemiecku Steiermark). Hasła takie opatrzono dodatkowym komentarzem. Nazwy funkcjonujące równorzędnie podano obok siebie, oddzielone przecinkiem, w kolejności od najczęściej do najrzadziej spotykanej, np. Belarus, Belorussia, Byelorussia, White Russia.

Uwaga: Ze względów praktycznych zastosowano uproszczony zapis bez znaków diakrytycznych, kłopotliwych do wpisywania z klawiatury i rzadko spotykanych w internecie. Stąd np. Côte d'Azur należy szukać jako Cote d'Azur (lub po prostu Cote). Wyjątek to pojawiające się w kilku nazwach dwa umlauty: ü (lewy klawisz Alt + 0252 z klawiatury numerycznej) i ö (Alt + 0246).

Wpisz szukaną nazwę:

 

Słownik zawiera aktualnie około 2100 nazw i powstał w oparciu o zestawienie zamieszczone w książce Poradnik tłumacza, w której można także znaleźć szczegółowe informacje o zasadach spolszczania nazw angielskich oraz uwagi o zakresie użycia ich rozmaitych wariantów. Słownik jest systematycznie powiększany, również o propozycje użytkowników Serwisu - jeśli uważasz, że brakuje w nim jakiegoś ważnego hasła, napisz.


Jeżeli tłumaczysz na język angielski tekst zawierający polskie nazwy geograficzne, zobacz też artykuł na ten temat.

Informacje o najnowszych zmianach w oficjalnym polskim nazewnictwie można z kolei znaleźć ma stronie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne ciekawe strony:
Geonames (The countries of the world in their local languages and scripts, with official names, capitals, flags, administrative divisions and translations of the country and capital names)
Place Names: German to English (niemieckie nazwy miejscowości w Europie i ich angielskie odpowiedniki)
Nazwy krajów (polskie nazwy wszystkich państw świata, terytoriów zależnych i autonomicznych, ich obywateli oraz stolic i ich mieszkańców, z odmianą przez przypadki i formami przymiotnikowymi)© by Arkadiusz Belczyk 2002-2013
 
poradkk

Tłumaczenie filmów

Słownik budowlany