Serwis Tłumacza


Strona główna arrow W kwestii formalnej arrow Jak rozliczyć sprzedaż praw autorskich za granicę Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Jak rozliczyć sprzedaż praw autorskich za granicę


Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń, można oczywiście wykonywać prace zarówno dla zleceniodawców polskich, jak i zagranicznych. W tym drugim przypadku rachunek wystawia się w walucie obcej, a przychód przelicza na złotówki po aktualnym kursie NBP (jeśli należność została uregulowana przelewem na konto firmowe w polskim banku - a tak dzieje się zazwyczaj - wystarczy sprawdzić kwotę zaksięgowaną w złotówkach przez bank). Podatek rozlicza się identycznie jak przy zleceniach dla klientów z Polski, czyli np. w książce przychodów i rozchodów.

Co jednak ma zrobić osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie może wystawić rachunku i chciałaby wykonać tłumaczenie dla odbiorcy z zagranicy tylko na podstawie zawartej z nim umowy o sprzedaży praw autorskich? Przy umowach o dzieło (a więc także umowach wydawniczych) podpisywanych z polskimi podmiotami gospodarczymi płatnikiem podatku jest zleceniodawca, na którym ciąży obowiązek odprowadzenia stosownej kwoty oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji. Tłumacz musi wówczas pamiętać jedynie o uwzględnieniu wszystkich tego rodzaju dochodów w rozliczeniu rocznym, w czym pomagają mu przysyłane przez poszczególnych kontrahentów formularze PIT-8B (o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). Inaczej wygląda sprawa ze zleceniodawcami zagranicznymi. Z reguły zastrzegają oni bowiem w umowie, że wszelkimi kwestiami podatkowymi zajmie się sam zleceniobiorca. Tłumacz musi zatem osobiście zadbać o zgłoszenie do Urzędu Skarbowego swego dochodu z pracy dla odbiorcy w innym kraju (zarobioną kwotę również przeliczając na złotówki). Służy do tego mało znany formularz PIT-53 (do ubiegłego roku PIT-52), przeznaczony dla "podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników, m.in. z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej". Formularz ten składa się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód; w tym samym terminie należy także zapłacić samodzielnie obliczony podatek (19%).


PS (marzec 2007)
Od tego roku formularza PIT-53 już się nie składa. Należy jedynie w odpowiednim terminie zapłacić podatek.
 

© by Arkadiusz Belczyk 2004
 
poradkk

Tłumaczenie filmów

Słownik budowlany