Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Kwiatki ?w. Hieronima arrow Brak wyczucia percepcji prawej nogi Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Brak wyczucia percepcji prawej nogi
czyli
polski j?zyk sportowy

(Cytaty pozbierane z ró?nych ?róde?)

 

kolo Tylko bez brzydkich skojarze?

 

"Swiet?ana Fomina jest bardzo do?wiadczona i du?o daje." (trener Roman Haber)

"Jeszcze trzy ruchy i W?oszka b?dzie szcz??liwa." (Artur Szulc o kajakarce Josefie Idem)

"Mówi? pa?stwu, to jest naprawd? niezwyk?a dziewczyna. Dwie ostatnie noce sp?dzi?a poza wiosk?." (W?odzimierz Szaranowicz o Otylii J?drzejczak)

"Pani Szewi?ska nie jest ju? tak ?wie?a w kroku jak dawniej." (Bohdan Tomaszewski)

"Wida? wielkie o?ywienie w kroku Lewandowskiego." (Bohdan Tomaszewski relacjonuj?c bieg na 800 m)

"Ja z mieszanymi uczuciami podgl?dam panie." (Monika Lechowska, TVP)

"W?odek Smolarek kr??y jak elektron ko?o j?dra Zbyszka Bo?ka." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Franciszek Smuda zbyt radykalnie przeczy?ci? swój zespó?." (Krzysztof Mrówka, Wizja Sport)

"Jad?. Ca?y peleton, kierownica ko?o kierownicy, peda? ko?o peda?a." (autor nieustalony)

"Jest jak Szarmach, o którym mówi?o si? kiedy?, ?e wsadza? g?ow? tam, gdzie inni bali si? wsadzi? inne rzeczy... A konkretnie nog?." (Adam Roma?ski i Piotr Sobczy?ski, TVP)

"Rozebrali si? i zostali w slipkach, ?eby zyskiwa? te setne cz??ci sekundy." (Dariusz Szpakowski, TVP)

"Ca?a Australia na niego patrzy. Ale on odpowietrzy? si? tym spokojnym startem." (W?odzimierz Szaranowicz)

"To jest nasze szcz??cie ta nasza Renia. Znowu j? wszyscy wyca?ujemy. Mo?e wreszcie rozprawiczy nasz worek z medalami." (Grzegorz Skrzecz, TVP1)

"To jest zawodniczka, która z karabinem potrafi zrobi? wszystko." (Jacek Kosmatko, TVP)

"Poczekajmy, bo pi?ka stan??a Wichniarkowi." (Dariusz Szpakowski, TVP

"W polu karnym s? próby atakowania przyrodzenia." (Andrzej Strejlau)

"Pi?ka ugrz?z?a gdzie? tam w cia?ach warszawskich zawodników." (Andrzej Janisz)

"Gruszka postanowi? potraktowa? Holendrów jak blondynk?, czyli da? im szans?". (Zdzis?aw Ambroziak, TVP)

"A potem Belgowie, nie wiem, gdzie? si? chyba zadowolili." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"?widerski, nawet gdyby si? rozmno?y?, to nic nie pomo?e, gdy go koledzy nie pokryj?." (autor nieustalony)

"?wiczy w zwisie, bardzo ?adnie obci?gni?ty." (autor nieustalony)

"To ostatnie minuty tego zawodnika mi?dzy nogami Campbella..." (W?odzimierz Szaranowicz, TVP)

"Gruchala jest taka, ?e cieszy si? z ka?dego pchni?cia." (autor nieustalony)

"W tej chwili, ?e si? tak wyra??, zaliczonych mamy 17 zawodniczek." (autor nieustalony)

"Filimonow jest cudownie mi?kki, wspaniale pracuje udami." (autor nieustalony)

"Motywacj? r?czn? zastosowa? przez klepanie." (autor nieustalony)


Czytaj pozosta?e:

Czysta poezja  

Przepraszamy, awaria na ??czach

J?zyk gi?tki

Trzy po trzy

Czasoprzestrze? sportowa

Pe?ny surrealizm

Jak ci? widz?...

Kto by pomy?la?...

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany