Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Kola?e

 

Kola? translatorski to wspólne dzie?o pocz?tkuj?cych t?umaczy i ich okrutnego nauczyciela, który najpierw zada? swym studentom koszmarn? prac? semestraln?, a potem z otrzymanych przek?adów powyci?ga? co celniejsze sformu?owania i zebra? je w ca?o??, tu i ówdzie dodaj?c co? od siebie t?ustym drukiem.

?eby i w?druj?cy po ogródku ?w. Hieronima mogli delektowa? si? wszystkimi smaczkami tak skomponowanego tekstu, w lewym górnym rogu ekranu zapewniono im wgl?d w angielski orygina?, od którego najlepiej rozpocz?? lektur?.
© by Arkadiusz Belczyk 2002-2004
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany