Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow O autorze Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

O autorze

 

AB

Jestem zawodowym t?umaczem j?zyka angielskiego, absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie, gdzie w 1991 r. obroni?em prac? magistersk? z literatury (Raymond Chandler i ameryka?ski czarny krymina?).

W tym samym roku podj??em wspó?prac? z wydawnictwem Pascal w Bielsku-Bia?ej, dla którego przet?umaczy?em - w ca?o?ci lub w du?ej cz??ci - kilkadziesi?t przewodników turystycznych (m.in. Florencja, Londyn, Praga, Wiede?, Anglia, Izrael, Kenia, Grecja, Irlandia, Tajlandia, Majorka, Kanada, Bliski Wschód, Wenecja, Gran Canaria, RPA) oraz ksi??ek ilustrowanych i albumów (m.in. Sztuka. Encyklopedia wizualna, Internet, Miejsca ?wi?te, Legendarna wyprawa Marco Polo, Morze, Korona Ziemi). Przet?umaczy?em tak?e kilkana?cie przewodników dla "Gazety Wyborczej" (m.in. Anglia, Izrael, Indonezja, Mauritius i Seszele, Kanada, Londyn, Nowy Jork, Rzym, Wenecja, Florencja). Dla wydawnictwa Optimus Pascal Multimedia (OPM), a pó?niej portalu Onet.pl przet?umaczy?em i opracowa?em - równie? samodzielnie lub we wspó?pracy z innymi t?umaczami - kilkana?cie publikacji multimedialnych (m.in. Historia ?wiata, Encyklopedia dinozaurów, Wszystko o seksie, Atlas ?wiata, Kronika XX wieku), programów edukacyjnych (m.in. English+ i The Executive. J?zyk angielski w biznesie) i gier komputerowych (m.in. I cz??? Blair Witch, Railroad Tycoon II, Zeus - Pan Olimpu, Trade Empires). Ostatnio t?umacz? ksi??ki Beara Gryllsa, m.in. jego autobiografi? i cykl powie?ci przygodowych dla m?odzie?y Misja: Przetrwanie, a tak?e biografie aktorów i muzyków (Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Mick Jagger, Adele, Rolling Stonesi oraz Sza?! Prawdziwa historia Beatlesów Philipa Normana - najobszerniejsze, blisko 800-stronicowe t?umaczenie w moim dorobku). W dziedzinie literatury pi?knej zadebiutowa?em bestsellerem "New York Timesa" Prze?ama? noc Liz Murray.

Od kilkunastu lat zajmuj? si? te? opracowywaniem polskich napisów do filmów. Z wa?niejszych tytu?ów na p?ytach DVD wymieni? tu mo?na: Psychoza, Big Lebowski (nowe wydanie), To w?a?nie mi?o??, Helena Troja?ska, Morderstwo w sieci (ale to nie ja wymy?li?em polski tytu?), Ludzie koty, Komora, seriale Rodzina Soprano i Sze?? stóp pod ziemi?. Dla wydawnictwa Word on Fire przygotowa?em polskie napisy do 10-odcinkowego cyklu dokumentalnego Catholicism. Przez pewien czas t?umaczy?em równie? programy telewizyjne dla kana?u BBC Prime, pó?niej przygotowywa?em napisy m.in. do David Letterman Show i serialu Flash Forward: Przeb?ysk jutra dla Sony AXN, a tak?e adiustowa?em seriale (m.in. animowany Fullmetal Alchemist, Dexter, The Fosters). Na podstawie tych do?wiadcze? powsta?a ksi??ka T?umaczenie filmów. Obecnie zajmuj? si? przede wszystkim opracowywaniem napisów dla nies?ysz?cych (kana? AXN).

Do wa?niejszych pozycji przet?umaczonych przeze mnie na j?zyk angielski nale?? ksi??ki: Poland. An Illustrated Guidebook, Warsaw. An Illustrated Guidebook, cz??? Where the Tailor Was a Poet (angielska wersja ?ladami ?ydów polskich), Sky Views of Poland i The Treasures of Slovakia dla Pascala, kilkana?cie katalogów wystaw i publikacji o sztuce dla galerii BWA w Bielsku-Bia?ej i Katowicach (m.in. Jerzy Zitzman. Labyrinths of Imagination, Jan M?odo?eniec. PortArt, Micha? Kli?) oraz cykl materia?ów promocyjnych o Polsce dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (m.in. Poland in numbers, A Different Poland, An Animal-Friendly Nation, Humanitarian Activities in Poland, Poland Is a Safe Country, Poland Even More Beautiful!). Ponadto dla Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Bia?ej t?umacz? teksty naukowe z zakresu chemii.

Dla wydawnictw Egis i Idea z Krakowa zredagowa?em kilka podr?czników do nauki j?zyka angielskiego.

Przez kilka lat prowadzi?em zaj?cia z t?umaczenia dla studentów kolegium j?zykowego, co pomog?o mi w zebraniu materia?ów i po cz??ci sk?oni?o do napisania Poradnika t?umacza. W latach 2007-2012 uczy?em t?umaczenia w Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Kilkakrotnie prowadzi?em te? szkolenia i warsztaty z t?umaczenia audiowizualnego, m.in. we wspomnianej WSE (studia podyplomowe), na lingwistyce stosowanej UW oraz dla t?umaczy Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany