Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

S?ownik ochrony ?rodowiska i ochrony przyrodyKrzysztof Czekierda
S?ownik ochrony ?rodowiska i ochrony przyrody
(polsko-angielski i angielsko-polski)

 

Ocena: 9/10


Tytu? mo?e sugerowa?, ?e jest to pozycja przeznaczona raczej dla w?skiego grona fachowców od oczyszczalni ?cieków, wysypisk ?mieci i utylizacji odpadów, ale w rzeczywisto?ci s?ownik ten powinien zainteresowa? ka?dego t?umacza. Spo?ród przesz?o 40 tysi?cy hase? w dwóch opas?ych tomach wiele pochodzi bowiem z rozmaitych dziedzin pokrewnych ochronie ?rodowiska i przyrody: geografii, le?nictwa, hydrologii, zoologii, botaniki, ogrodnictwa, geologii itp. Szczególnie cenne jest spore (ok. 10 procent zawarto?ci) zestawienie nazw gatunkowych zwierz?t i ro?lin w obu j?zykach, chyba najwi?ksze ze wszystkich dost?pnych na rynku s?owników, przedstawione równie? w formie osobnego indeksu ?aci?skiego na ko?cu ksi??ki.

Oczywi?cie to i owo mo?na s?ownikowi zarzuci?: meduza to po angielsku jellyfish, a nie jay-fish, droga bita to nie beaten tract, ale paved/sealed road, piszemy albo the Urals, albo Ural Mountains, ale nie Urals Mountains... Autor najwyra?niej da? si? te? nabra? Stanis?awskiemu na przyrost naturalny (wi?cej na ten temat - zob. tutaj) i ambon? my?liwsk? (Google nie potwierdza istnienia terminu hunter's coign of vantage; lepiej b?dzie hunter's/hunting lookout). No i nie mówimy "akwen wodny" - to klasyczny pleonazm cytowany chyba we wszystkich s?ownikach poprawnej polszczyzny.

Mimo tych kilku wpadek s?ownik Krzysztofa Czekierdy jest solidnie przygotowany i wida?, ?e przy opracowywaniu hase? autor obficie korzysta? z oryginalnych materia?ów angielskoj?zycznych. Du?ym atutem jest tak?e bardzo atrakcyjna cena (ok. 20 z? za tom w twardej ok?adce!), która sprawia, ?e s?ownik tym bardziej warto kupi?, nawet gdyby mia? si? przydawa? w pracy tylko okazjonalnie.

sierpie? 2003


© by Arkadiusz Belczyk 2003
 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany