Serwis TĹ‚umacza


Strona g?ówna arrow Z innej strony arrow Katalogi s?owników Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Katalogi s?owników
(strony z odsy?aczami do s?owników internetowych - wszystkie j?zyki)

 

 

ang.gifKatalog Onetu

Adresy oko?o 130 s?owników angielskich, w wi?kszo?ci bez hase? polskoj?zycznych.
http://katalog.onet.pl/6080,kategoria.html

 

ang.gifLexicool

Adresy ponad 3500 s?owników w kilkudziesi?ciu j?zykach, w tym wielu angielsko-polskich i polsko-angielskich, podzielone na ok. 20 kategorii.
www.lexicool.com

 

ang.gifTranslator's Resources

Przejrzy?cie podzielone adresy oko?o 140 jedno- i dwuj?zycznych s?owników dla t?umaczy j?zyka angielskiego.
http://monika.wheelerfamily.ws/html/useful_links.htm

 

ang.gifFrank Dietz

Odsy?acze do ponad 2200 s?owników angielskich i niemieckich, podzielonych na dziesi?tki kategorii.
www.frankdietz.com/glossary.htm

 

ang.gifPeter's Translation Links

Ponad 4500 s?owników, informatorów i glosariuszy; g?ównie j?zyk angielski, niemiecki i du?ski.
http://home8.inet.tele.dk/p-spitz

 

ang.gifGlossarist

Ponad 6000 s?owników i glosariuszy, g?ównie angielskoj?zycznych, podzielonych na dziesi?tki kategorii i podkategorii; na serwerze w Australii (czasem wolno dzia?a).
www.glossarist.com

 

ang.gifT&I Services

Obszerna lista s?owników i glosariuszy, angielskich i wieloj?zycznych (brak polskich).
www.tiservicesuk.com/Glossary/glossindex.html

 

ang.gifThe Largest Glossary Collection of the World

Nazwa stanowczo na wyrost, ale lista odsy?aczy, skompilowana przez w?oskiego t?umacza j?zyka angielskiego, jest rzeczywi?cie obszerna: oko?o 1500 internetowych s?owników i glosariuszy, z tego dwie trzecie w j?zyku angielskim, a reszta dwuj?zyczna (angielski plus g?ówne j?zyki zachodnioeuropejskie).
http://www.translation-server.com/resources/my-resources.htm

 

ang.gifGlossaries

Kilkaset odsy?aczy do rozmaitych glosariuszy i s?owników, g?ównie niemieckich i angielskich, podzielonych na kategorie: Europe; Religion + Mythology; Society + Politics; Modern History; Sports + Leisure; Card Games + Gambling; Collectors Items.
http://home8.inet.tele.dk/p-spitz/Bookmarks/Bookmarks6B.html

 

ang.gifA Guide to Medical Dictionaries and Encyclopedias

Kilkana?cie adresów angielskoj?zycznych publikacji z zakresu medycyny (s?owniki, encyklopedie, czasopisma) z krótkim opisem.
http://www.lifeinsurancequotes.org/additional-resources/medical-dictionaries-and-encyclopedias

 

ang.gifBetterEditor.org

Zgrabnie opracowana lista s?owników i innych materia?ów przydatnych podczas redagowania tekstów w j?zyku angielskim (np. internetowych podr?czników gramatyki i dobrego stylu, zasad cytowania i opracowywania bibliografii).
http://bettereditor.org

 

ang.gifSlang and Language Links

Obszerna lista odsy?aczy do s?owników angielszczyzny u?ywanej przez najrozmaitsze grupy spo?eczne i ?rodowiska (slang murzy?ski, gejowski, wi?zienny, po?udniowoafryka?ski, nowozelandzki, z Doliny Krzemowej itd.).
www.peevish.co.uk/slang/links.htm
 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany