Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Encyklopedie

 

ang.gifColumbia Encyclopedia

www.bartleby.com/65

 

ang.gifEncyclopedia Mythica

Encyklopedia mitw, legend i folkloru z ca?ego ?wiata.
www.pantheon.org/mythica.html

 

pol.gifEncyklopedia PWN

Internetowa wersja najbardziej znanej polskiej encyklopedii, zintegrowana ze s?ownikiem j?zyka polskiego, wyrazw obcych i ortograficznym.
http://encyklopedia.pwn.pl

 

pol.gifWIEM - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna

Cz??ciowo odp?atna (wy?wietlana jest tylko cz??? has?a).
http://wiem.onet.pl/wiem

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany