Serwis Tłumacza


Strona g?wna arrow Z innej strony arrow Listy, grupy i fora dyskusyjne Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
Drukuj E-mail

Listy, grupy i fora dyskusyjne

 

pol.gifpl.hum.tlumaczenia

Niegdy? najpopularniejsza grupa dyskusyjna dla t?umaczy. Wraz ze ?mierci? Usenetu niemal przesta?a dzia?a?, a u?ytkownicy rozpierzchli si? po innych forach b?d? na dobre zamilkli. pl.hum.tlumaczenia


pol.gifP?atno?ci-Problemy-T?umacze

Zagadnienia finansowo-prawne zwi?zane z prac? w zawodzie t?umacza: stawki, terminy, podatki, przepisy, nierzetelni kontrahenci itp. Nadal aktywna, bardzo przydatna.
Aby si? zapisa?, nale?y wys?a? pust? wiadomo?? na adres: Adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Aby go zobaczyć, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript

Archiwum listy:
http://groups.yahoo.com/group/pl-p-t


ang.gifProZ.com

Mi?dzynarodowy portal dla t?umaczy i ich klientów. Wszystkie j?zyki, rozbudowane fora, glosariusze, mo?liwo?? oferowania w?asnych us?ug translatorskich, jak i szukania zlece? z ca?ego ?wiata. Dost?p do niektórych cz??ci portalu jest odp?atny. m.in. do bazy danych o klientach (Blueboard), pozwalaj?cej sprawdzi? solidno?? kontrahenta.
www.proz.com


ang.gifGlossPost

Angielskoj?zyczna lista dla t?umaczy wszystkich j?zyków (g?ównie angielski, niemiecki, j?zyki roma?skie i dalekowschodnie; polski w praktyce nieobecny); mo?na tu pyta? o adresy stron internetowych z wszelkiego rodzaju specjalistycznymi s?ownikami i leksykonami.
Aby si? zapisa?, nale?y wys?a? pust? wiadomo?? na adres: Adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Aby go zobaczyć, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript

Archiwum listy:
http://groups.yahoo.com/group/GlossPost


pol.gifang.gifPolishTranslators

Dla osób t?umacz?cych na j?zyk polski; ma?o aktywna.
Aby si? zapisa?, nale?y wys?a? pust? wiadomo?? na adres: Adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Aby go zobaczyć, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript

Archiwum listy:
http://groups.yahoo.com/group/PolishTranslators


pol.gifpraca_dla_tlum

W za?o?eniu rodzaj forum dla zleceniodawców i t?umaczy szukaj?cych zlece?. Od d?u?szego czasu bardzo ma?o aktywna.
Aby si? zapisa?, nale?y wys?a? pust? wiadomo?? na adres: Adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Aby go zobaczyć, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript

Archiwum listy:
http://groups.yahoo.com/group/praca_dla_tlum


pol.gifpl.hum.polszczyzna

Zamieraj?ca usenetowa grupa dyskusyjna dla filologów i nie tylko. Problemy j?zykowe, etymologia i znaczenie s?ów, zjawiska we wspó?cze?nej polszczy?nie itp.
pl.hum.polszczyzna


pol.giftlumtech

Wci?? relatywnie do?? aktywna lista dyskusyjna po?wi?cona sprawom technicznym zwi?zanym z t?umaczeniami (systemy CAT, ergonomia pracy, klawiatury, obs?uga edytorów tekstów, przydatne makra itp.).
Aby si? zapisa?, nale?y wys?a? pust? wiadomo?? na adres: Adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Aby go zobaczyć, włącz w przeglądarce obsługę JavaScript

Archiwum listy:
http://groups.yahoo.com/group/tlumtech


pol.gifWydawnictwa i ich obyczaje

Forum dla t?umaczy i autorów. Jak wyda? ksi??k? w?asnym sumptem, jak szuka? pracy, jak dochodzi? swoich praw, jak ustrzec si? przed nieuczciwymi praktykami wydawców itp.
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=11943


pol.gifT?umaczenia

Forum dla t?umaczy wszystkich j?zyków.
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=10100

 

pol.gifBFT - Bran?owe Forum T?umaczy

Rozbudowane forum dla t?umaczy wszystkich j?zyków. Kilkana?cie kategorii tematycznych; przegl?danie niektórych z nich wymaga zalogowania si?.
www.forumtlumaczy.pl


pol.gifO j?zyku

Forum po?wi?cone polszczy?nie, podobne tematycznie do grupy pl.hum.polszczyzna.
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=10102

 

pol.gifforum mLingua.pl

Forum skupiaj?ce g?ównie pocz?tkuj?cych t?umaczy i studentów filologii. W?ród kategorii tematycznych m.in. t?umaczenia literackie i t?umaczenia filmów.
http://forum.mlingua.pl

 

 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany