?w. Hieronim (ok. 347-420), jeden z czterech wielkich ojców Ko?cio?a, na polecenie papie?a Damazego I prze?o?y? na ?acin? hebrajski orygina? Biblii. Tego klasycznego przek?adu, zwanego Wulgat?, u?ywano w Ko?ciele katolickim a? do XX wieku, natomiast sam ?wi?ty zosta? patronem biblistów i t?umaczy.