Elementarz tłumacza

 

Aby być dobrym tłumaczem, nie wystarczy biegłe opanowanie języka obcego – przede wszystkim trzeba się doskonale posługiwać językiem ojczystym. Teoretycznie każdy, kto zdał maturę, umie poprawnie mówić i pisać po polsku, ale często się okazuje, że owa znajomość polszczyzny jest dalece niewystarczająca i początkujący tłumacz popełnia mnóstwo elementarnych błędów językowych: ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych, a nawet gramatycznych. Błędy można oczywiście wyeliminować, jeśli tylko ktoś nam je wskaże i przyswoimy sobie odpowiednie reguły opisane w wydawnictwach poprawnościowych. Temu właśnie ma służyć niniejszy cykl ćwiczeń poświęconych rozmaitym niuansom językowym, które sprawiają największe problemy w praktyce translatorskiej.

 

Ćwiczenie 1 (odmiana imion i nazwisk)

Ćwiczenie 2 (wielkie i małe litery)

Ćwiczenie 3 (pisownia łączna i rozłączna)

Ćwiczenie 4 (interpunkcja)

Ćwiczenie 5 (konstrukcja zdania)

© by Arkadiusz Belczyk 2007-2013