Administracja centralna i samorządowa

 

województwo – province

wojewoda – province governor
urząd wojewódzki – province governor’s office
sejmik wojewódzki – provincial assembly
marszałek województwa – province marshal
urząd marszałkowski – province marshal’s office

powiat grodzki – urban district
powiat ziemski – rural district

starosta – district governor
starostwo powiatowe – district governor’s office

gmina (miejska) – urban commune
gmina (wiejska) – rural commune

urząd gminy – commune office
wójt – (rural) commune head
burmistrz – mayor [w gminach miejskich do 100 tys. mieszkańców]
prezydent – mayor [w gminach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców]
urząd miejski – municipality

sołectwosołectwo* [część składowa gminy wiejskiej]

sołectwo – village council [urząd]
sołtys – village head

[źródło: słowniki pol.-ang., The Warsaw Voice, własne propozycje po konsultacjach z native speakerami]

 

* Termin sołectwo nie ma żadnego odpowiednika w anglosaskim podziale administracyjnym kraju. W zależności od kontekstu i rodzaju tłumaczenia można zachować termin polski, zastąpić go słowem village (chyba że odnosi się do kilku sąsiednich wsi) albo też opisać, jak czynią to słowniki pol.-ang. („the smallest administrative unit in Poland”).

W niektórych tekstach (zwłaszcza dokumentach) obok angielskiego tłumaczenia wskazane jest podanie w nawiasie oryginalnego polskiego terminu dla uniknięcia ewentualnych niejasności. Można wówczas zrezygnować z polskich znaków diakrytycznych (wojewodztwo, soltys itp.), nie ma jednak żadnego powodu, by zmieniać pisownię na pseudoangielską („poviat”, „voyt” itp.) – tego typu zabiegi stosuje się jedynie przy transkrypcji słów z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim.