Królowie Polski

 

Mieszko I (zm. 992; niekoronowany)
Bolesław Chrobry – Boleslaus the Brave (992-1025)
Mieszko II (1025-37)
Kazimierz Odnowiciel – Casimir the Restorer (1038-58)
Bolesław Szczodry – Boleslaus the Generous (1058-79)
Władysław Herman – Ladislas Herman (1079-1102)
Bolesław Krzywousty – Boleslaus the Wry-mouthed (1102-38)
Władysław Wygnaniec – Ladislas the Exile (1138-46)
Bolesław Kędzierzawy – Boleslaus the Curly (1146-77)
Kazimierz Sprawiedliwy – Casimir the Just (1177-94)
Mieszko Stary – Mieszko the Elder (1194-1202)
Leszek Biały – Leszek the White (1202-27)
Władysław Laskonogi – Ladislas Spindleshanks (1228-31)
Henryk Brodaty – Henry the Bearded (1231-38)
Henryk Pobożny – Henry the Pious (1238-41)
Konrad Mazowiecki – Conrad of Mazovia (1241-43)
Bolesław Wstydliwy – Boleslaus the Chaste (1243-79)
Leszek Czarny – Leszek the Black (1279-88)
Henryk Probus – Henry the Righteous (1288-90)
Przemysł I (1290-1296)
Wacław II – Vaclav II (1300-05)
Wacław III – Vaclav III (1305-06)
Władysław Łokietek – Ladislas the Elbow-high (1320-33)
Kazimierz Wielki – Casimir the Great (1333-70)
Ludwik I – Louis of Anjou (1370-82)
Jadwiga – Hedwig of Anjou (1384-86)
Władysław Jagiełło – Ladislas Jagiello (1386-1434)
Władysław Warneńczyk – Ladislas of Varna (1434-44)
Kazimierz Jagiellończyk – Casimir Jagiellon (1444-92)
Jan Olbracht – John Albert (1492-1501)
Aleksander – Alexander (1501-06)
Zygmunt Stary – Sigismund the Elder (1506-48)
Zygmunt August – Sigismund-Augustus (1548-72)
Henryk Walezy – Henry Valois (1573-74)
Anna Jagiellonka – Anna Jagiellonka (1575-1587)
Stefan Batory – Stephen Bathory (1576-86)
Zygmunt Waza – Sigismund Vasa (1587-1632)
Władysław Waza – Ladislas Vasa (1632-48)
Jan Kazimierz Waza – John Casimir Vasa (1648-68)
Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-73)
Jan Sobieski – John Sobieski (1674-96)
August II Mocny – Augustus the Strong (1697-1704 i 1710-33)
Stanisław Leszczyński (1704-10 i 1733)
August III – Augustus (1733-63)
Stanisław August Poniatowski (1764-95)

[źródła: Norman Davies, „Heart of Europe”; „Poczet królów i książąt polskich”; „Nowa encyklopedia powszechna PWN”]

Uwagi:

1. W tłumaczeniach na język angielski można też posługiwać się polską pisownią imion, podając angielski odpowiednik tylko raz, w nawiasie. Używanie angielskiej pisowni wskazane jest natomiast w przypadku monarchów z dynastii panujących także w innych krajach Europy (Valois, Vasa).

2. Pisownia imion u Daviesa bywa niekonsekwentna, np. w drzewach genealogicznych pojawia się Sigismund-Augustus, a w tekście Sigismund-August, Stephen Bathory sąsiaduje w jednym akapicie ze Stefanem Batorym, zdarzają się też formy mieszane (Zygmunt III Vasa).

3. Tytuł Mieszka I Davies tłumaczy jako prince, natomiast „Encyclopaedia Britannica” czasem opowiada się za formą duke, a czasem stosuje unik: prince or duke of Poland; większość źródeł internetowych obstaje przy słowie duke, co wydaje się słuszne, ponieważ prince oznacza przede wszystkim „the son of a monarch”, duke zaś odnosi się do „a male ruler of a small independent country” (definicje za „The New Oxford Dictionary of English”). Wielki Książę Litewski to (również u Daviesa) Grand Duke of Lithuania.

3. U innych autorów można się również spotkać z formą Vladislav, natomiast czeski Wacław jest bardziej znany w angielszczyźnie jako Wenceslas lub Wenceslaus.