Rodzaje spółek

spółka akcyjna – joint-stock company
spółka cywilna – civil partnership
spółka handlowa – commercial partnership
spółka jawna – registered partnership
spółka kapitałowa – company
spółka komandytowa – limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna – limited joint-stock partnership
spółka osobowa – partnership
spółka partnerska – professional partnership
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – limited liability company