Polsko-angielski słownik tytułów dzieł literatury polskiej

(od średniowiecza do połowy XX wieku)

 

G-Ł

M-Ś

T-Ż

Dzieła anonimowe-F

anon.

 • Albertus z wojny – Albertus Returns from the War
 • Biblia Królowej Zofii – Queen Sophia’s Bible
 • Bogurodzica – Mother of God
 • Dama dla uciechy młodzieńcom i pannom, w której się zamykają pieśni, tańce i padwany rozmaite – Dancing Partner for the Delight of Youths and Maids, Containing Songs, Dances and Various Pavans
 • Dziewosłąb dworski – The Court Matchmaker
 • Dzwonek serdeczny, do którego się co żywo na głos zbiega, tak młodzieńcy jako i panny – The Friendly Bell at whose Voice all Maids and Youths go Running
 • Ewangelia Nikodema – Nikodem’s Gospel
 • Facecyje polskie – Polish Facetiae
 • Fraszki Sowiźrzała Nowego – The New Sowizrzal
 • Historia o cesarzu Otonie – The Story of the Emperor Otto
 • Historia o siedmiu mędrcach – The Story of Seven Sages
 • Historia o żywocie Aleksandra Wielkiego – The Story of the Life of Alexander the Great
 • Kazania gnieźnieńskie – The Gniezno Sermons
 • Kazania świętokrzyskie – The Holy Cross Sermons
 • Koło tańca wesołego – Circle of Gay Dances
 • Komedia rybałtowska nowa – A New Ribald Comedy
 • Kozaczek – Little Cossack
 • Legenda o św. Aleksym – The Legend of Saint Alexis
 • Ludycje wieśne – Folk Almanach
 • Mięsopust – Carnival
 • O pijanicy co cesarzem był – About the Drunkard Who Was Emperor
 • Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej – The Siege of Jasna Góra Monastery in Częstochowa
 • Peregrynacja dziadowska – The Beggars’ Peregrination
 • Pieśń o chlebowym stole – A Song About a Plentiful Table
 • Pieśń o Kulinie – Song on Kulin
 • Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego – Ballad about the Killing of Andrzej Tęczyński
 • Przybieżeli do Betlejem pasterze – The Shepherds came to Bethlehem
 • Psałterz Królowej Jadwigi (Psałterz floriański) – Psalter of Queen Jadwiga (St Florian’s Psalter)
 • Rozmowa Mistrza ze Śmiercią – The Master’s Conversation with Death
 • Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa – Meditation on the Life of Jesus
 • Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny – Owl-Glass and His Pranks
 • Sprawa chądoga o męce Pana Chrystusowej – A Nice Narration of the Passion of Our Lord Jesus Christ
 • Synod klechów podgórskich – Synod of Highland Clerks
 • Szła Filida do ogrodu – Phillida Went into the Garden
 • Wyprawa plebańska – The Parson’s Campaigner

Abgarowicz, Kajetan (Abgar Sołtan)

 • Widziane i odczute – Seen and Felt
 • Z carskiej imperii – From the Tsarist Empire

Anczyc, Władysław Ludwik

 • Chłopi arystokraci – Peasant Aristocrats
 • Emigracja chłopska – The Peasant Emigration
 • Kościuszko pod Racławicami – Kościuszko at Racławice

Arciszewski, Krzysztof

 • Rekurs z Indiej do Niderlandu – Return from India to the Netherlands

Asnyk, Adam

 • Album pieśni – An Album of Songs
 • Kiejstut – Kiejstut
 • Komedia konkursowa – Competition Comedy
 • Nad głębiami – Over the Depths
 • Napad na Parnas – Attack on Parnassus
 • Noc pod Wysoką – Night at the Foot of Mt. Wysoka
 • Publiczność do poetów-Poeci do publiczności – The Public to the Poets-The Poets to the Public
 • W dwudziestą piątą rocznicę powstania 1863 roku – On the 25th Anniversary of the Insurrection of 1863
 • W Tatrach – In the Tatra Mountains

Baliński, Stanisław

 • Ballady i pieśni emigranckie – Ballads and Songs of the Emigres
 • Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego – Ballad about the Killing of Andrzej Tęczyński
 • Trzy poematy o Warszawie – Three Poems on Warsaw
 • Wieczór na Wschodzie – Evening in the East
 • Wielka podróż – The Great Journey
 • Wiersze zebrane 1927-1947 – Collected Poems 1927-1947

Bałucki, Michał

 • Góralu, czy ci nie żal – Highlander Do You Not Yearn
 • Grube ryby – Bigwigs
 • Hej, tam pod lasem – Hey, Down by the Forest
 • Kobiety dramatów Słowackiego – Heroines of Słowacki’s Dramas
 • Radców pana radcy – The Councillor’s Counsellors

Baryka, Piotr

 • Komedya o Wawrzku – A Comedy about Lawrence
 • Lament chłopski na pony – A Peasant’s Lament on Lords of the Manor
 • Z chłopa król – Peasant into King

Baszko, Gocław

 • Kronika Wielkopolska – Chronicle of Great Poland

Bełcikowski, Adam

 • Bolesław Śmiały – Bolesław the Bold
 • Król Mieczysław II – King Mieczysław II
 • Przekupka warszawska – The Huckstress of Warsaw
 • Przysięga – The Oath
 • U kolebki narodu – At the Cradle of the Nation

Bełza, Władysław

 • Katechizm polskiego dziecka – The Polish Child’s Catechism

Berent, Wacław

 • Diogenes w kontuszu – Diogenes in a Nobleman’s Coat
 • Nurt – The Current
 • Ozimina – Winter Corn
 • Próchno – The Rot
 • Zmierzch wodzów – The Twilight of the Commanders
 • Żywe kamienie – Living Stones

Bernatowicz, Feliks

 • Pojata córka Lezdejki, albo Litwini w XIV wieku – Pojata, Daughter of Lezdejko, or Lithuanians in the 14th Century

Berwiński, Ryszard

 • Powieści wielkopolskie – Stories of Great Poland
 • Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki – Critical Studies on Folk Literature from the Historical and Scientific Point of View

Bielawski, Józef

 • Natręci – Intruders

Bielski, Marcin

 • Komedia Justyna i Konstancje – Comedy of Justine and Constance
 • Kronika wszytkiego świata – Chronicle of the Whole World
 • Rozmowy nowych proroków, dwu baranów o jednej głowie, starych obywatelów krakowskich – Conversation of the New Prophets, Two Rams with One Head, Old Citizens of Cracow
 • Żywoty filozofów – The Lives of the Philosophers

Biernat z Lublina (Biernat of Lublin)

 • Dialog Palinura z Karonem – Dialogue of Palinurus with Charon
 • Fortuny i Cnoty różność – The Difference between Advance and Merits
 • Historya o Szczęściu – A Story of Fortune
 • Raj Duszny – Paradise of the Soul
 • Żywot Ezopa Fryga, mędrca obyczajnego, z przypowieściami jego – The Life of Aesop the Phrygian, A Virtuous Sage, Together with His Fables

Bliziński Józef

 • Marcowy kawaler – The Elderly Bachelor
 • Mąż od biedy – The Tolerated Husband
 • Pan Damazy – Mr Damazy
 • Przezorna matka – The Prudent Mother
 • Rozbitki – The Castaways

Bogucki, Józef Symeon

 • Klementyna, czyli życie sieroty – Clementine, or the Life of an Orphan
 • Rodin, czyli Duch na drodze pokuty – Rodin, or A Spirit Doing Penance

Bogusławski, Edward

 • Daguerotypy Warszawy – Daguerreotypes of Warsaw

Bogusławski, Wojciech

 • Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale – A Supposed Miracle or Cracovians and Highlanders

Boguszewska, Helena

 • Całe życie Sabiny – The Life of Sabina
 • Jadą wozy z cegłą – Brick Carts on the Road
 • Polonez – Polonaise
 • Wisła – The Vistula

Bohomolec, Franciszek

 • Pan Dobry – The Good Master

Borkowski, Leszek Dunin

 • Cymbalada – Boobiad
 • Parafiańszczyzna – The Culture of the Provincial Vicarage

Borowski, Tadeusz

 • Gdziekolwiek ziemia… – Where’ere the Earth…
 • Imiona nurtu – The Names of the Current
 • Proszę państwa do gazu – This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen *

Boy-Żeleński, Tadeusz

 • Brązownicy – Gilders
 • Dziewice konsystorskie – Consistory Virgins
 • Flirt z Melpomeną – A Flirtation with Melopomene
 • Ludzie żywi – Living People
 • Słówka – A Word or Two
 • Znasz-li ten kraj? – Know You This Country?

Brodziński, Kazimierz

 • O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej – On Classicism and Romanticism and the Spirit of Polish Poetry
 • Posłanie do braci wygnańców – Message to Fellow Exiles

Broniewski, Władysław

 • Anka. Poezje – Anka. Poems
 • Bagnet na broń! Poezje – Fix Bayonets! Poems
 • Drzewo rozpaczające – The Despairing Tree
 • Dymy nad miastem – Smoke over the City
 • Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego – Lament on the Death of L. Waryński
 • Komuna paryska – The Paris Commune
 • Krzyk ostateczny – The Last Cry
 • Nadzieja – Hope
 • Troska i pieśń – Care and Song
 • Trzy salwy – Three Salvoes
 • Wiatraki – Wind-mills

Brzozowski, Stanisław

 • Dębina – Oakwood
 • Gloryfikacja pracy – Glorification of Labour
 • Legenda Młodej Polski – The Legend of Young Poland
 • Płomienie – Flames
 • Sam wśród ludzi – Alone Among Men
 • Współczesna krytyka literacka w Polsce – Contemporary Literary Critique in Poland

Brzozowski Korab, Stanisław

 • Nim serce ucichło – Ere the Heart was Still

Chlebowski, Bronisław

 • Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości – Polish Literature 1795-1905 as the Main Expression of the Life of the Nation after the Loss of Independence
 • Słownik geograficzny – Geographical Dictionary
 • Zadanie historii literatury polskiej wobec warunków i czynników jej dzisiejszego rozwoju – The Aims of the History of Polish Literature in View of the Conditions and Factors of its Present Development

Chłędowski, Kazimierz

 • Dwór w Ferrarze – The Court of Ferrara
 • Historie neapolitańskie – Tales of Naples
 • Królowa Bona – Queen Bona
 • Ostatni Walezjusze – The Last of the Valois
 • Rokoko we Włoszech – The Rococo Style in Italy
 • Rzym. Ludzie Baroku – Rome. People of the Baroque Period
 • Rzym. Ludzie Odrodzenia – Rome. People of the Renaissance
 • Siena – Siena
 • Z przeszłości naszej i obcej – From the Past of our Own and Foreign Countries

Chmielowski, Benedykt

 • Nowe Ateny – New Athens

Chmielowski, Piotr

 • Dramat polski doby najnowszej – Modern Polish Drama
 • Dzieje krytyki literackiej w Polsce – The History of Literary Critique in Poland
 • Historia literatury polskiej – History of Polish Literature
 • Najnowsze prądy w poezji naszej – The Newest Trends in Our Poetry
 • Nasi powieściopisarze – Our Novelists
 • Nasza literatura dramatyczna – Our Dramatic Literature
 • Współcześni poeci polscy – Contemporary Polish Poets
 • Zarys najnowszej literatury polskiej – An Outline of Modern Polish Literature
 • Zarys literatury polskiej ostatnich lat szesnastu – An Outline History of Polish Literature in the Last Sixteen Years

Chodźko, Aleksander

 • Maliny – The Raspberry Gatherers

Chodźko, Ignacy

 • Obrazy litewskie – Lithuanian Pictures
 • Podania litewskie – Lithuanian Legends
 • Pamiętniki kwestarza – Memoirs of a Mendicant Friar

Chojecki, Edmund

 • Polska w niewoli i jej trzej poeci – Enslaved Poland and Her Three Poets

Choynowski, Piotr

 • Dom w śródmieściu – The House in the City Centre
 • Młodość, miłość, awantura – Youth, Love and Adventure *

Czahrowski, Adam

 • Treny i Rzeczy rozmaite – Laments and Miscellany

Cwojdziński, Antoni

 • Epoka tempa – The Tempo of the Epoch
 • Freuda teoria snów – Freud’s Interpretation of Dreams
 • Piąta kolumna w Warszawie – The Fifth Column in Warsaw
 • Polska podziemna – The Polish Underground Movement
 • Temperamenty – Temperaments
 • Teoria Einsteina – Einstein’s Theory

Czachowski, Kazimierz

 • Obraz współczesnej literatury polskiej – A Picture of Contemporary Polish Literature

Czajkowski, Michał (Sadyk Pasha)

 • Owruczanin – The Man from Owrucz
 • Wernyhora – Wernyhora

Czechowicz, Józef

 • ballada z tamtej strony – ballad from the other world
 • dzień jak codzień – a day like any other
 • Gusła – Rites
 • Kołysanka jodłowa – The Lullaby of the Firs
 • nic więcej – nothing more
 • nuta człowiecza – the music of man
 • Stare kamienie – Old Stones

Czerwieński, Bolesław

 • Czerwony sztandar – The Red Banner

Daniłowski, Gustaw

 • Jaskółka – The Swallow
 • Z minionych dni – Of Days Past

Dąbrowska, Maria

 • Gałąź czereśni i inne nowele – A Branch of the Cherry Tree and Other Stories
 • Geniusz sierocy – The Orphaned Genius
 • Gwiazda zaranna – Morning Star
 • Ludzie stamtąd – Folks from Over Yonder
 • Myśli o sprawach i ludziach – Thoughts on Problems and People
 • Na wsi wesele – A Village Wedding *
 • Noce i dnie – Nights and Days
 • Przygody człowieka myślącego – The Adventures of a Thinker
 • Rozdroże – Crossroads
 • Stanisław i Bogumił – Stanisław and Bogumił
 • Szkice o Conradzie – Essays on Conrad
 • Szkice z podróży – Essays on My Travels
 • Uśmiech dzieciństwa – Smile of Childhood
 • Zegar z kukułką – The Cuckoo Clock
 • Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego – The Life and Work of Edward Abramowski

Dembowski, Edward

 • Piśmiennictwo polskie w zarysie – An Outline of Polish Literature

Długosz, Jan

 • Kroniki – Annales

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

 • Drugi notatnik warszawski – The Second Varsovian Notebook
 • Jakub Jasiński – Jakub Jasiński
 • Janosik z Tarchowej – Janosik of Tarchowa
 • Nad Norwidem – On Norwid
 • Nasz czas – Our Times
 • Notatnik warszawski – Varsovian Notebook
 • Piotr i Anna – Peter and Anna
 • Pożegnanie Termopil – Farewell to Thermopylae
 • Trudna wiosna – A Difficult Spring
 • Warszawska karmaniola – Varsovian Carmagnole

Dobrzański, Stanisław

 • Żołnierz królowej Madagaskaru – Soldier of the Queen of Madagascar

Dołęga Mostowicz, Tadeusz

 • Kariera Nikodema Dyzmy – The Career of Nikodem Dyzma

Drużbacka, Elżbieta

 • Fabuła o książęciu Adolfie – The Story of Prince Adolf

Dyboski, Roman

 • Przygody i wrażenia – Adventures and Impressions
 • Siedem lat w Rosji i na Syberii – Seven Years in Russia and Siberia *

Dygasiński, Adolf

 • Beldonek – Beldonek
 • Gody życia – Feast of Life
 • Gorzałka – Vodka
 • Niezdara – The Bungler
 • Nowele – Short Stories
 • Pan Jędrzej Piszczalski – Mr Jędrzej Piszczalski
 • W Swojczy – The Village of Swojcza
 • Z ogniw życia – Links in the Chain of Life
 • Z siół, pól i lasów – Hamlets, Fields and Forests
 • Zając – The Hare
 • Żywot Beldonka – The Life of Beldonek

Dzieduszycki, Wojciech

 • Baśń nad baśniami – The Tale of All Tales

Dziekoński, Albin

 • Bajki – Fables
 • Dramat Lucyfera. Komentarz poetycki – The Drama of Lucifer. A Poetic Commentary
 • Dwa glosy – Two Voices
 • Eklogi – Eclogues
 • Motywy z miasta troski niewyznanej, ciszy i podniesienia – Motifs from the City of Unconfessed Cares, Silence and Exaltation
 • Na Zachód – In the West
 • Rzeczy podejrzane – Suspicious Things
 • Zielone Mogilowce – Green Mogilowce

Dzierzkowski, Józef

 • Król Dziadów – The King of the Beggars
 • Salon i ulica – The Salon and the Street
 • Szpicrut honorowy – The Spur of Honour
 • Uśmiech szyderczy – The Mocking Smile

Ehrenberg, Gustaw

 • Dźwięki minionych lat – Sounds of Past Years
 • Gdy naród do boju wystąpił z orężem – When the Nation Rose in Arms
 • Hej tam w karczmie za stołem – Hey there, at a table in the Inn

Faleński, Felicjan M.

 • Althea – Althaea
 • Gród siedmiu wzgórz – The City on the Seven Hills
 • Junius Brutus – Junius Brutus
 • Królowa – The Queen
 • Krzyżyk na drogę – Cross on the Road
 • Kwiaty i kolce – Flowers and Thorns
 • Meandry – Meanders
 • Na drabinie – On the Ladder
 • Nagrobek własny – Inscription for my Own Tombstone
 • Odgłosy z gór – Echoes from the Mountains
 • Sofonisbe – Sophonisbe
 • Sponad mogił – Over the Tombs
 • Syn gwiazdy – Son of the Star
 • Tańce śmierci – The Dances of Death
 • Utwory dramatyczne – Dramatic Works

Feldman, Wilhelm

 • Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu – Polish Literature of the Last Twenty Years
 • Współczesna krytyka literacka w Polsce – Contemporary Literary Critique in Poland

Feliński, Alojzy

 • Barbara Radziwiłłówna – Barbara Radziwiłł
 • Boże coś Polskę – Oh Lord who Gave Poland Glory and Power

Fiedler, Arkady

 • Dywizjon 303 – Squadron 303 *
 • Dziękuję ci, kapitanie – Thank You, Captain, Thank You! *
 • Jutro na Madagaskar – Tomorrow in Madagascar
 • Kanada pachnąca żywicą – Resin-Scented Canada
 • Ryby śpiewają w Ukajali – The River of the Singing Fish *
 • Żarliwa wyspa Beniowskiego – The Madagascar I Love *

Fredro, Aleksander

 • Damy i huzary – Ladies and Hussars *
 • Dożywocie – Life Annuity
 • Gwałtu, co się dzieje! – Good Lord! What the Devil is This!
 • Mąż i żona – Husband and Wife
 • Pan Geldhab – Mr Moneyful
 • Pan Jowialski – Mr Jovial
 • Rewolwer – The Revolver
 • Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca – Maidens’ Vows or the Magnetism of the Heart *
 • Trzy po trzy – Topsy-Turvy Talk
 • Wychowanka – The Fosterling
 • Zapiski starucha – Notes of an Old Man
 • Zemsta – Revenge * [Vengeance]

Fredro, Andrzej Maksymilian

 • Przysłowia mów potocznych – Proverbs of Common Speech

Fredro, Jan Aleksander

Obce żywioły – Foreign Elements