Polsko-angielski słownik tytułów dzieł literatury polskiej

(od średniowiecza do połowy XX wieku)

 

Dzieła anonimowe-F

M-Ś

T-Ż

G-Ł

Gajcy, Tadeusz

 • Grom powszedni – Everydays of Wrath
 • Widma – Spectres

Galasiewicz, Jan

 • Czartowska ława – The Devil’s Bench

Gałczyński, Konstanty Ildefons

 • Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa czyli Satyra na wszechświat – The End of the World. Visions of St lldefonse, or a Satire on the Universe
 • Ludowa zabawa. Komiczniak poetycki – All the Fun of the Fair
 • Piekło polskie – Polish Inferno
 • Porfirion Osiełek czyli Klub Świętokradców – Porphyry the Ass or the Desecrators’ Club
 • Skumbrie w tomacie – Mackerel in Tomato Sauce
 • Utwory poetyckie – Poetic Works

Gawłowicki, Szymon

 • Jezus Nazareński – Jesus of Nazareth

Glaber, Andrzej z Kobylina (A.G. of Kobylin)

 • Problemata Aristotelis. Gadki o składności członków człowieczych – Problemata Aristotelis. On the Functions of Human Organs
 • Sejm niewieści – The Wives’ Diet

Gliński, Kazimierz

 • Boruta – Boruta
 • Cecora – Cecora
 • Królewska Pieśń – King’s Song
 • Pan Filip z Konopi – Filip of the Flax
 • W Babinie – In Babin

Godebski, Cyprian

 • Grenadier filozof – The Grenadier Philosopher
 • Wiersz do legionów polskich – To the Polish Legions

Goetel, Ferdynand

 • Kar-Chat – Kar-Khat * [Messenger of Snow]
 • Ludzkość – Mankind
 • Pątnik Karapeta – Karapeta the Pilgrim
 • Przez płonący Wschód – Through the Blazing East
 • Z dnia na dzień – From Day to Day *

Gojawiczyńska, Pola

 • Dziewczęta z Nowolipek – The Girls of Nowolipki
 • Krata – Behind Bars
 • Rajska jabłoń – The Apple Tree of Paradise
 • Stolica – The Capital

Gombrowicz, Witold

 • Ferdydurke – Ferdydurke *
 • Iwona, księżniczka Burgunda – Iwona, Princess of Burgundia *
 • Kosmos – Cosmos *
 • Operetka – Operetta *
 • Pamiętnik z okresu dojrzewania – Memoirs of an Adolescent
 • Pornographia – Pornographia *
 • Ślub – The Marriage *

Gomulicki, Wiktor

 • Nowe pieśni – New Songs
 • Pieśni o Gdańsku – Songs of Gdańsk
 • Poezje – Poems
 • Przy słońcu i przy gazie – In Sunlight and Gaslight
 • Światło – Light
 • Wiersze – A Book of Verse
 • Wspomnienia niebieskiego mundurka – Reminiscences of a Blue Uniform

Goszczyński, Seweryn

 • Dziennik podróży do Tatrów – Diary of a Journey to the Tatra Mountains
 • Zamek Kaniowski – The Castle of Kaniów

Górnicki, Łukasz

 • Dworzanin Polski – The Polish Courtier
 • Dzieje w Koronie Polskiej – History of the Polish Crown
 • Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich – A Conversation Between a Pole and an Italian on Polish Freedoms and Laws

Górski, Artur

 • Młoda Polska – Young Poland

Górski, Jakub

 • Rada Pańska – Council of Lords

Grabiński, Stefan

 • Demon ruchu – The Demon of Motion
 • Księga ognia – The Book of Fire
 • Niesamowite opowieści – Uncanny Stories

Grabowiecki, Sebastian

 • Setnik rymów duchownych – Spiritual Rhymes

Grabowski, Michał

 • Literatura i krytyka – Literature and Critique

Gregorowicz, Jan K.

 • Werbel domowy – Home-Drum

Grubiński, Wacław

 • Kochankowie – The Lovers
 • Księżniczka żydowska – Jewish Princess
 • Lampa Alladyna – Alladin’s Lamp
 • Listy pogańskie – Pagan Letters
 • Lwy i św. Grojosnaw – The Lions and St Grojosnaw
 • Niewinna grzesznica – The Innocent Sinner
 • Pijani – Drunkards

Gruszecki, Artur

 • Dla miliona – For a Million
 • Hutnik – The Foundry Man
 • Krety – The Moles
 • Pruski Huzar – The Prussian Hussar
 • Tam, gdzie się Wisła kończy – The Place Where the Vistula Ends
 • Tuzy – Landholders
 • Większością – By a Majority

Grzymała-Siedlecki, Adam

 • Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim – Outstanding Personalities in Their Everyday Life
 • Świat aktorski moich, czasów – The Actors of My Times
 • Wyspiański, cechy i elementy jego twórczości – Wyspiański, Features and Elements of his Works

Hempel, Jan

 • Kazania piastowskie – Sermons of Piast

Iłłakowiczówna, Kazimiera

 • Ballady bohaterskie – Heroic Ballads
 • Czarodziejskie zwierciadełka – Magic Mirrors
 • Ikarowe loty – Flights of Icarus
 • Płaczący ptak – The Weeping Bird
 • Złoty wianek – Wreath of Gold

Irzykowski, Karol

 • Dobrodziej złodziei – The Benefactor of the Thieves
 • Pałuba – The Hag
 • Sny Marii Dunin – Maria Dunin’s Dreams

Iwaszkiewicz, Jarosław

  • Ciemne ścieżki – Dark Paths
  • Hilary, syn buchaltera – Hilary the Book-keeper’s Son
  • K. Szymanowski a literatura – K. Szymanowski and Literature
  • Koronki weneckie – Venetian Lace
  • Książka moich wspomnień – My Book of Reminiscences
  • Księga dnia i księga nocy – The Book of Day and the Book of Night
  • Księżyc wschodzi – The Moon is Rising
  • Lato – Summer
  • Lato w Nohant – Summer in Nohant *

Liryka – Lyric Poems

 • Matka Joanna od Aniołów – Mother Joan of the Angels
 • Młyn nad Kamionną – The Mill on the Kamionna
 • Młyn nad Lutynią – The Mill on the Lutynia
 • Młyn nad Utratą – The Mill on the Utrata
 • Nowele włoskie – Italian Short Stories
 • Oktostychy – Octostichs
 • Opowieści zasłyszane – Stories I Have Heard
 • Powrót do Europy – Return to Europe
 • Powrót Prozerpiny – The Return of Persephone
 • Sława i chwała – Fame and Glory
 • Spotkania z Szymanowskim – Meetings with Szymanowski
 • Stara cegielnia – The Old Brick Works

Jabłonowski, Jan Stanisław

 • Ezop nowy polski… sto i oko bajek… – A New Polish Aesop… A Hundred-Odd Fables…
 • Politica włoska i polska albo Przysłowia włoskie po włosku zebrane i na polski przetłumaczone – Italian and Polish Policy or Italian Proverbs Collected in Italian and Translated into Polish

Jabłoński, Henryk

 • Gwido i dumki – Gwido and Ballads

Jan z Koszyczek (Jan of Koszyczki)

 • Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym – Conversations which Wise King Solomon Had with the Stout and Bawdy Marchołt
 • Poncyjan, czyli Historia o siedmiu mędrcach – The Story of Seven Sages
 • Historyje rozmaite z Rzymskich i z innych dziejów – A Variety of Stories from Roman and Other Histories

Janicki, Klemens (Ianicius)

 • Na różnorodność i niestałość strojów polskich – On the Excessive Variety of Polish Costumes
 • O sobie samym do potomności – On Myself for Posterity

Jarzębski, Adam

 • Gościniec albo Krótkie opisanie Warszawy – The Main Road, or a Short Description of Warsaw

Jasieński, Bruno

 • But w butonierce – Boot in a Buttonhole
 • Palę Paryż – I Burn Paris
 • Słowo o Jakubie Szeli – Song on Jakub Szela

Jasiński, Jakub

 • Chciało się Zosi jagódek – Sophie Was Looking for Berries

Jastrun, Mieczysław

 • Ballada o Puszczy Świętokrzyskiej – Ballad of the Holy Cross Forest
 • Barwy ziemi – The Colours of the Earth
 • Do Warszawy – To Warsaw
 • Dzieje nieostygłe – Smouldering History
 • Genezy – Genesis
 • Głos więźnia Generalnej Guberni – The Voice of a Prisoner in the General Government
 • Godzina strzeżona – Guarded Hour
 • Gorący popiół – Hot Ashes
 • Intonacje – Intonations
 • Mit śródziemnomorski – Mediterranean Myth
 • Na zgliszczach – On Smoking Ruins
 • Poemat o mowie polskiej – A Poem on Polish Speech
 • Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim – On Jan Kochanowski, Poet and Courtier
 • Poezja i prawda – Poetry and Truth
 • Rok urodzaju – Year of Fertility
 • Ruiny katedry Św. Jana – The Ruins of St John’s Cathedral
 • Rzecz ludzka – It’s Human
 • Sezon w Alpach – A Season in the Alps
 • Spotkanie w czasie – A Meeting in Time
 • Strefa zakaźna – Polluted Zone
 • Strumień i milczenie – The Stream and the Silence
 • Tren na śmierć generała Świerczewskiego – Lament on the Death of General Świerczewski
 • Wizerunki – Portraits
 • Zima 1945 – Winter 1945

Jeske-Choiński, Teodor

 • Dekadentyzm – Decadence
 • Gasnące słońce – The Setting Sun
 • Ostatni Rzymianie – The Last of the Romans* [The Last Romans]
 • Pozytywizm warszawski – Warsaw Positivism
 • Tiara i korona – The Tiara and the Crown

Jezierski, Franciszek Salezy

 • Duch nieboszczki Bastylii – The Ghost of the Bastille
 • Jarosza Kutasińskiego herbu Dąboróg… Uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze – Remarks on the Lower Estate in Poland… by Jarosz Kutasiński, whose Crest is the Oak and Horns
 • Katechizm o tajemnicach rządu polskiego – Catechism of the Secrets of the Polish Government
 • Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane – Some Words Collected in Alphabetical Order
 • Rzepicha matka królów – Rzepicha, Mother of Kings

Jeż, Teodor Tomasz (Zygmunt Miłkowski)

 • Od kolebki przez życie – From the Cradle Through Life
 • Sylwety emigracyjne z doby minionej – Portraits of Emigres of Past Days

Junosza, Klemens (Klemens Szaniawski)

 • Fotografie wioskowe – Photographs of a Village
 • Łaciarz – The Man who Patched Old Clothes
 • Obrazki szare – Grey Pictures
 • Z antropologii wiejskiej – Rural Anthropology
 • Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego – The Life and Thoughts of Zygmunt Podfilipski
 • Żywot i sprawy I.M.P. Symchy Barucha Kaltkugla ksiąg pięcioro – The Life and Business of Symcha Baruch Juggler with Five Account Books

Jurkowski, Jan

 • Poselstwo z Dzikich Pól – Mission From the Wild Steppes
 • Tragedya o polskim Scilurusie – The Tragedy of a Polish Scilurus

Kaczkowski, Zygmunt

 • Bajronista – Byronist
 • Dziwożona – Strange Wife
 • Grób Nieczui – Nieczuja’s Grave
 • Murdelio – Murdelio
 • Olbrachtowi rycerze – King Jan’s Knights
 • Starosta Hołobucki – Starost Hołobucki
 • Wnuczęta – Grandchildren

Kaden-Bandrowski, Juliusz

 • Czarne Skrzydła – Black Wings
 • Generał Barcz – General Barcz
 • Iskry – Sparks
 • Łuk – The Arch
 • Mateusz Bigda – Mateusz Bigda
 • Miasto mojej matki – My Mother’s Town
 • Niezguła – Blunderer
 • Proch – Gunpowder
 • Spotkanie – Meeting
 • W cieniu zapomnianej olszyny – Call to the Cuckoo *
 • Wakacje moich dzieci – My Children’s Holidays
 • Zawody – Professions

Kadłubek, Wincenty

 • Kronika Polska – Polish Chronicle

Kamieński, Henryk

 • O prawach żywotnych narodu polskiego – On the Vital Rights of the Polish Nation

Kamiński, Jan Nepomucen

 • Czy język nasz jest filozoficzny? – Is our Language Philosophical ?
 • Wywód filozoficzności naszego języka – Arguments for the Philosophical Character of our Language

Karczewski, Wacław

 • Drobiazgów garść – A Handful of Trifles
 • Lena – Lena
 • Mieczek Wieliski – Mieczysław of Wielgie
 • W Wielgiem – In Wielgie

Karpiński, Franciszek

 • Bóg się rodzi – God is Born
 • Kiedy ranne wstają zorze – When the Light of Down Arises
 • Laura i Filon – Laura and Filon
 • Pamiętniki – Memoirs
 • Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim – Song of the Poor Sokal Vagabond in the Austrian Cordon
 • Wszystkie nasze dzienne sprawy – All the Cares of Our Daily Life
 • Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta – A Sarmatian’s Lament at the Tomb of Sigismund Augustus

Kasprowicz, Jan

 • Anima lachrymans – Anima lachrymans
 • Ballada o słoneczniku – Ballad on a Sunflower
 • Bunt Napierskiego – Napierski’s Revolt
 • Chrystus – Christ
 • Chwile – Moments
 • Cisza wieczorna – The Evening Silence
 • Ginącemu światu – To the Perishing World
 • Krzak dzikiej róży – A Wild Rose Bush
 • Księga ubogich – Book of the Poor
 • Marchołt gruby a sprośny – Marchołt the Stout and Bawdy
 • Miłość – Love
 • Moja Pieśń Wieczorna – My Evensong
 • Mój świat – My World
 • O bohaterskim koniu i walącym się domu – On a Heroic Horse and a Tumbledown House
 • Poezje – Poems
 • Salve Regina – Salve Regina
 • Świat się kończy – The End of the World
 • Święty Boże – Holy God
 • Taniec zbójnicki – The Robbers’ Dance
 • Uczta Herodiady – The Feast of Herodias
 • Wojtek Skiba – Wojtek Skiba
 • Z chałupy – From the Cottage
 • Z chłopskiego zagonu – From the Peasant’s Field

Kawecki, Zygmunt

 • Szkoła – School

Kisielewski, Jan August

 • Karykatury – Caricatures
 • W sieci – In the Net

Kitowicz, Jędrzej

 • Opis obyczajów za panowania Augusta III – Description of Customs and Manners During the Reign of Augustus III

Klaczko, Julian

 • Rzym i Odrodzenie – Rome and the Renaissance
 • Wieczory florenckie – Evenings in Florence

Klonowic, Sebastian Fabian

 • Flis, to jest, spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi – The Raftsman, or the Launching of Boats on the Vistula and its Tributaries
 • Victoria deorum – Victory of the Gods
 • Worek Judaszów – Judas’ Bag
 • Żale nagrobne – Funeral Laments

Knapski, Grzegorz

 • Thesaurus Polono-Latino-Graecus… – A Polish-Latin-Greek Thesaurus…

Kniaźnin, Franciszek Dionizy

 • Cyganie – The Gypsies
 • Oda do wąsów – Ode To Moustaches

Kochanowski, Jan

 • Broda – Beard
 • Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary – What do you Wish, O Lord, in Return for Your Bounteous Gifts?
 • Do gór i lasów – To the Mountains and the Forests
 • Do Jędrzeja – To Andrew
 • Fragmenty – Fragments
 • Fraszki – Trifles
 • Marszałek – Marshal
 • Odprawa posłów greckich – The Dismissal of the Grecian Envoys * [The Dismissal of the Grecian Envoys; The Grecian Envoys]
 • Pieśń świętojańska o Sobótce – The Song of St John’s Eve * [St John’s Eve]
 • Pieśni – Songs
 • Pieśni księgi dwoje – Two Books of Songs
 • Proporzec – The Banner
 • Psałterz Dawidów – David’s Psalter
 • Satyr albo Dziki mąż – The Satyr or The Wild Man
 • Szachy – Game of Chess
 • Treny – Laments *
 • Zgoda – Harmony
 • Zuzanna – Susanna

Kochowski, Wespazjan

 • Annales – Klimaktery – Annales – The Climacterics
 • Nie próżnujące próżnowanie, ojczystym rymem na liryka i empigrammata polskie rozdzielone – Non-idle Idling or Polish Lyrics and Epigrams
 • Psalmodia polska – Polish Psalmody

Kolberg, Oskar

 • Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przyslowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce – The Folk, Their Customs, Way of Life, Speech, Legends, Proverbs, Rites and Superstitions, Amusements, Songs, Music and Dances
 • Pieśni ludu polskiego – Polish Folk Songs

Kołek, Adam (Paxillus)

 • Komedyja o Lizydzie w stan małżeński wstępującej – Comedy about Lizyda Entering the State of Matrimony

Kołłątaj, Hugo

 • Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka – Anonymous Letters to Stanisław Małachowski

Konarski, Stanisław

 • O skutecznym rad sposobie – On Effective Counsels

Konopnicka, Maria

 • A jak poszedł król na wojnę – When the King Went to War
 • Bez dachu – Homeless
 • Chłopskie serce – Peasant Hearts
 • Chodzik – The Wanderer
 • Czy zginie? – Will He Die?
 • Dzwony – The Bells
 • Głosy ciszy – The Voices of Silence
 • Głupi Franek – Stupid Frank
 • Hellenica – Hellenica
 • Italia – Italia
 • Jak to ze lnem było – The Golden Seeds * [The Golden Seed]
 • Ludzie i rzeczy – People and Things
 • Młody żołnierzu – Young Soldier
 • Moi znajomi – My Acquaintances
 • Na drodze – On the Road
 • Na fujarce – Played on a Shepherd’s Pipe
 • Na Gody – At Christmas Time
 • Nasza szkapa – Our Old Nag
 • Nie swatała mi cię swatka – The Matchmaker Didn’t Send You to Me
 • Niemczaki – The Jerries
 • O krasnoludkach i sierotce Marysi – Little Orphan Mary and the Gnomes * [Brownie Scouts]
 • Pan Balcer w Brazylii – Mr Balcer in Brazil
 • Pieśni nocy – Songs of the Night
 • Pod prawem – Verdict
 • Poezje – Poems
 • Przed sądem – Before the Court
 • Rota – Rota
 • Sobotni wieczór – Saturday Evening
 • Ty, coś walczył dla idei – You, Who Fought for Your Ideals
 • W dolinie Skawy – In the Skawa Valley
 • Wolny najmita – The Free Serf
 • Z pól i łąk – From Meadows and Fields

Konstanty z Ostrowicy (K. of Ostrowica)

 • Pamiętniki Janczara – Memoirs of a Janissary

Kopczyński, Onufry

 • Gramatyka dla szkół narodowych – Grammar for National Schools

Korczak, Janusz

 • Bankructwo małego Dżeka – Big Business Billy *
 • Dziecko salonu – Child of the Salon
 • Król Maciuś Pierwszy – King Mathew I * [King Matty the First; Matthew the Young King]

Korczyński, Adam

 • Złocista przyjaźnią zdrada – Betrayal of a Golden Friendship

Kornacki, Jerzy

 • Jadą wozy z cegłą – Brick Carts on the Road
 • Polonez – Polonaise
 • Wisła – The Vistula

Korzeniowski, Józef

 • Andrzej Batory – Andrzej Batory
 • Autorka – The Authoress
 • Czerwony pas, za pasem broń – A sash of red, with weapon hid there
 • Dymitr i Maria – Dmitri and Maria
 • Emeryt – The Pensioner
 • Garbaty – The Hunchback
 • Karpaccy górale- Carpathian Highlanders
  Kollokacja – Collocation
 • Krewni – Relatives
 • Majster i czeladnik – Master and Apprentice
 • Mnich – The Monk
 • Nasza prawda – The Truth About Us as We See It
 • Panna mężatka – Madam Maiden
 • Spekulant – The Speculator
 • Stary mąż – The Old Husband
 • Wdowiec – The Widower
 • Wędrówki oryginała – The Travels of an Eccentric
 • Żydzi – The Jews

Korzon, Tadeusz

 • Dola i niedola Jana Sobieskiego – The Fortunes and Misfortunes of Jan Sobieski
 • Kościuszko. Życiorys z dokumentów wysnuty – Kościuszko. Life Story Based on Documents
 • Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta – The Internal History of Poland in the Reign of Stanisław Augustus

Kossak-Szczucka, Zofia

 • Bez oręża – Blessed Are the Meek *
 • Błogosławiona wina – A Sin Blessed
 • Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata – The Troubles of a Gnome *
 • Król trędowaty – The Leper King *
 • Krzyżowcy – Angels in the Dust *
 • Legnickie pole – The Battlefield of Legnica
 • Pożoga – Conflagration * [The Blaze]
 • Przymierze – The Covenant *
 • Suknia Dejaniry – Gift of Nessus * [Gift of Nessus; The Meek Shall Inherit]
 • Szaleńcy boży – The Divine Fanatics
 • Złota wolność – Golden Freedom

Kossowski, Jerzy

 • Kłamca – The Liar
 • Powroty – Coming Back
 • Zielona kadra – Green Cadre

Kraiński, Krzysztof

 • Postylla Kościoła powszechnego – Postilla of the Universal Church

Krasicki, Ignacy

 • Antimonachomachia – Antimonachomachia
 • Bajki i przypowieści – Fables and Stories
 • Bajki nowe – New Fables
 • Do króla – To the King
 • Gracz – The Gambler
 • Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – The Adventures of Nicolaus Doświadczyński
 • Monachomachia albo wojna mnichów – Monachomachia, or the War of the Monks
 • Myszeidos pieśni X – Mouse-iad in Ten Cantos
 • O rymotwórstwie i rymotwórcach – On Rhyming and Rhymesters
 • Pan niewart sługi – A Master Unworthy of his Servant
 • Pan Podstoli – Mr Pantler
 • Pijaństwo – Drunkenness
 • Satyry – Satires
 • Szczęśliwość filutów – The Happiness of the Jokers
 • Wojna chocimska – The War of Khotim
 • Żona Modna – A Wife of Fashion

Krasiński, Zygmunt

 • Irydion – Irydion * [Iridion]
 • Nieboska komedia – The Undivine Comedy *
 • Ostatni – The Last
 • Przedświt – Dawn
 • Psalmy przyszłości – Psalms of the Future
 • Trzy myśli pozostałe po ś.p. Henryku Ligenzie – Three Ideas Left by the Late Henry Ligenza

Kraszewski, Józef Ignacy

 • Anafielas – Anafielas
 • Bruhl – Bruhl * [Count Brühl]
 • Chata za wsią – The Cottage Beyond the Village
 • Czarna godzina – The Dark Hour
 • Dziad i baba – The Old Man and the Old Woman
 • Historia kołka w płocie – The Story of the Picket in the Fence
 • Historia Sawki – The Story of Sawka
 • Hrabina Cosel – Countess Cosel * [Memoirs of the Countess Cosel]
 • Jermoła – Jermoła
 • Kotlety – Cutlets
 • Latarnia czarnoksięska – The Magic Lantern
 • Ładowa pieczara – The Grotto of Ład
 • Miód kasztelański – Mead from the Castellan’s Cellars
 • Ostatni z Siekierzyńskich – The Last of the Siekierzyńskis
 • Ostatnie chwile księcia wojewody – The Last Hours of the Voivode
 • Pan Walery – Master Walery
 • Papiery po Glince – Glinka’s Papers
 • Poeta i świat – A Poet and the World
 • Polska w czasie trzech rozbiorów – Poland During the Three Partitions
 • Powieść bez tytułu – A Novel Without a Name
 • Rachunki – Accounts
 • Saskie ostatki – The Last of the Saxon Kings
 • Stara baśń – An Old Tale
 • Starosta warszawski – The Starost of Warsaw
 • Szalona – The Madcap
 • Zygmuntowskie czasy – In the Times of Sigismund

Krechowiecki, Adam

 • O tron – For the Throne
 • Szary wilk – The Grey Wolf

Kromer, Marcin

 • Historya prawdziwa o książęciu finlandzkimm Janie – True Story about the Finnish Duke John
 • Polonia – Polonia
 • Rozmowy dworzanina z mnichem – Conversations of a Courtier and a Monk

Krowicki, Marcin

 • Apologia większa – A Major Apology
 • Obrona nauki prawdziwej i wiary starodawnej krześcijańskiej – The Defence of True Learning and the Ancient Christian Faith

Kruczkowski, Leon

 • Kordian i cham – Kordian and the Churl
 • Niemcy – The Germans
 • Pawie pióra – Peacock’s Feathers
 • Pierwszy dzień wolności – The First Day of Freedom
 • Sidła – The Trap
 • Śmierć gubernatora – Death of a Governor

Krupiński, Franciszek

 • Romantyzm i jego skutki – Romanticism and its Results

Kuligowski, Mateusz Ignacy

 • Królewic indyjski w polski strój przybrany – An Indian Prince in Polish Costume

Kuncewiczowa, Maria

 • Cudzoziemka – The Stranger *
 • Dwa księżyce – Two Moons
 • Gaj Oliwny – The Olive Grove *
 • Klucze – The Keys *
 • Leśnik – The Forester *
 • Zmowa nieobecnych – The Conspiracy of the Absent *

Kurek, Jalu

 • Grypa szaleje w Naprawie – Flu Epidemic in Naprawa
 • Janosik – Janosik
 • Woda wyżej – Rising Waters

Lam, Jan

 • Dziwne kariery – Strange Careers
 • Głowy do pozłoty – Heads for Gilding
 • Idealiści – The Idealists
 • Wielki świat Capowic – The Great World of Capowice

Lange, Antoni

 • Attyla – Attila
 • Gdziekolwiek jesteś – Wherever You Are
 • Pieśń o słowie – Song of the Word
 • Pochodnie w mroku – Torches in the Darkness
 • Powieść o planetniku – The Cloud Spirit
 • Powieść o Waligórze i Wyrwidębie – The Tale of Cliff-Breaker and Oak-Twister
 • Rym – Rhyme
 • Studia z literatury francuskiej – Studies on French Literature
 • Wenedzi – The Wends

Lechoń, Jan (Leszek Serafinowicz)

 • Karmazynowy poemat – A Crimson Poem
 • Po różnych ścieżkach – Along Various Paths
 • Rzeczpospolita Babińska – The Babin Respublica
 • Srebrne i czarne – The Silver and the Black

Lemański, Jan

 • Bajki – Fables
 • Baśń o prawdzie – A Tale of Truth
 • Czyn – Action
 • Lilia wodna – The Water Lily
 • Lis i gęś – The Fox and the Goose
 • Mur – The Wall
 • Nowenna, czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu – Novenna, or Ninety Nine Dithyrambs on Happiness
 • Ofiara królewny – The Princess’s Victim
 • Prawo wlasności – Ownership Rights
 • Proza ironiczna – Ironic Prose

Lepecki, Mieczysław

 • Przygody w Paranie – Adventures in Parana
 • Sybir bez przekleństw – Siberia without Curses
 • Madagaskar – Madagascar
 • Po bezdrożach Brazylii – In the Wastes of Brazil
 • Parana i Polacy – Parana and the Poles

Leszczyński, Stanisław

 • Głos wolny wolność ubezpieczający – A Free Voice Assuring Freedom

Leśmian, Bolesław

 • Dwaj Macieje – Two Maciejs
 • Dziejba leśna – Songs of the Forest
 • Eliasz – Elias
 • Klechdy polskie – Polish Folk Tales
 • Klechdy sezamowe – Open Sesame in Folk Tales
 • Łąka – Meadow
 • Napój cienisty – A Drink of Shadows
 • Poeta – The Poet
 • Przygody Sindbada żeglarza – The Adventures of Sinbad the Sailor
 • Sad rozstajny – Orchard at the Crossroads
 • Wspomnienie – Memories

Lewestam, Fryderyk Henryk

 • Kurs publiczny literatury polskiej XIX wieku – Public Course on 19th Century Polish Literature
 • Obraz najnowszego ruchu literackiego – A Picture of the Newest Literary Trends

Libelt, Karol

 • Estetyka czyli umnictwo piękne – Aesthetics, or the Knowledge of the Beautiful

Linde, Samuel Bogumił

 • Słownik języka polskiego – Dictionary of the Polish Language

Lorentowicz, Jan

 • Dwadzieścia lat teatru – Twenty Years of the Theatre
 • Francja literacka – Literary France
 • Młoda Polska – Young Poland

Lubomirski, Stanisław Herakliusz

 • Albertus rotmistrz – Captain Albertus
 • Ermida, albo Królewna pasterska – Ermida, or the Shepherdess Princess

Lubowski, Edward

 • Bawidełko – The Bauble

Łaski, Stanisław

 • Napomnienie polskie ku zgodzie do wszech krześcijanów wobec, a mianowicie ku Polakom uczynione – A Polish Exhortation to all Christians for Concord, Namely with the Poles

Łoziński, Walery

 • Zaklęty dwór – The Enchanted Manor

Łoziński, Władysław

 • Madonna Busowiska – The Madonna of Busowisko
 • Oko proroka – The Eye of the Prophet
 • Prawem i lewem – Right and Left
 • Życie polskie w dawnych wiekach – Polish Life in Past Ages