Polsko-angielski słownik tytułów dzieł literatury polskiej

(od średniowiecza do połowy XX wieku)

 

Dzieła anonimowe-F

G-Ł

T-Ż

M-Ś

Maciejowski, Ignacy (SEWER)

 • Bajecznie kolorowa – Fabulously Colourful
 • Legenda – The Legend
 • Matka – Mother
 • Nafta – Oil
 • Ponad siły – Beyond Endurance
 • Przybłędy – The Waifs
 • Słowa a czyny – Words and Actions
 • Starzy i młodzi – The Old and the Young
 • U progu sztuki – On the Threshold of Art

Maciejowski, Wacław Aleksander

 • Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do r. 1830 – Polish Literature from the Most Ancient Times to the Year 1830
 • Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII w. pod względem obyczajów i zwyczajów – The Customs and Manners of Poland and Russia up to the First Half of the 17th Century

Malewska, Hanna

 • Kamienie wołać będą – The Stones Would Cry Out
 • Opowieści o siedmiu mędrcach – Stories About the Seven Sages
 • Panowie Leszczyńscy – The Leszczyńskis
 • Przemija postać świata – The Fashion of this World Passeth Away
 • Sir Thomas More odmawia – Sir Thomas More’s Refusal
 • Spowiedź Archipoety – Confessions of the Archpoet
 • Wiosna grecka – Greek Spring
 • Żelazna korona – The Iron Crown
 • Żniwo na sierpie – Harvest of the Sickle

Małaczewski, Eugeniusz

 • Pod lazurową strzechą – Under an Azure Thatched Roof

Matuszewski, Ignacy

 • Diabeł w poezji – Devil in Poetry
 • Słowacki i nowa sztuka – Słowacki and the New Art
 • Studia o Żeromskim i Wyspiańskim – Studies on Żeromski and Wyspiański
 • Swoi i obcy – Polish and Foreign Literature
 • Twórczość i twórcy – Literature and the Writers

Miciński, Tadeusz

 • Kniaź Patiomkin – Kniaz Potemkin
 • Nietota. Księga tajemna Tatr – Nietota. The Secret Book of the Tatra Mountains
 • W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu – In the Dusk of a Golden Palace, or Basilissa Teofanu
 • W mroku gwiazd – In the Darkness of the Stars
 • Walka o Chrystusa – The Fight for Christ
 • Widmo Wallenroda – The Ghost of Wallenrod
 • Xiądz Faust – Father Faust
 • Zywia słoneczna – Zywia of the Sun

Mickiewicz, Adam

 • Aluszta w dzień – Alushta in the Daytime
 • Ballady i romanse – Ballads and Romances
 • Czaty – The Night Watch
 • Do matki Polki – To the Polish Mother
 • Do Przyjaciół Moskali – My Muscovite Friends
 • Dziady – Forefathers’ Eve *
 • Farys – Faris
 • Grażyna – Grażyna *
 • Konfederaci barscy – Confederates of Bar
 • Konrad Wallenrod – Conrad Wallenrod * [Konrad Wallenrod]
 • Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – The Books of the Polish Nation and of the Polish Pilgrimage *
 • Kurs literatury słowiańskiej – Course of Lectures on Slavonic Literatures
 • Lilie – The Lilies
 • Liryki lozańskie – Lausanne Lyrics
 • Oda do młodości – Ode to Youth
 • Pan Tadeusz – Master Thaddeus * [Master Thaddeus; Pan Tadeusz]
 • Pani Twardowska – Madame Twardowska
 • Poezye – Poems
 • Powrót Taty – Daddy’s Return
 • Przegląd Wojska – Military Parade
 • Reduta Ordona – Ordon’s Redoubt
 • Rękawiczka – The Gauntlet
 • Romantyczność – The Romantic
 • Skład zasad – A Set of Principles
 • Śmierć pułkownika – Death of a Colonel
 • Sonety krymskie – Crimean Sonnets
 • Switeź – The Legend of Lake Świteź
 • Świtezianka – The Nymph of Lake Świteź

Miechowita, Maciej (Maciej of Miechów)

 • Polskie wypisanie dwojej krainy świata – Polish Description of Two Countries of the World
 • Sarmacja – Sarmatia

Mikołaj z Wilkowiecka (M. of Wilkowiecko)

 • Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim – A Story of the Most Glorious Resurrection of Our Lord

Miłosz, Czesław

 • Poemat o czasie zastygłym – A Poem on Time Frozen
 • Trzy zimy – Three Winters

Mochnacki, Maurycy

 • O literaturze polskiej w wieku XIX – On Polish Literature in the 19th Century
 • Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 – The Rising of the Polish Nation in 1830 and 1831

Modrzewski, Andrzej Frycz

 • Fidelis subditus – The Loyal Subject
 • Policyja Królestwa Polskiego – The Political System of the Polish Kingdom
 • Rozmowa albo dialog około egzekucyjej Polskiej Korony – Conversation, or Dialogue on the Execution of the Law by the Polish Crown

Morawski, Kazimierz

 • Historia literatury rzymskiej – History of Roman Literature
 • Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego – The History of the Jagiellonian University

Morcinek, Gustaw

 • Ondraszek – Ondraszek
 • Wyrąbany chodnik – The Story of a Mining Gallery

Morsztyn, Jan Andrzej

 • Kanikuła albo Psia gwiazda – Dog-Days
 • Lutnia – Lute

Morsztyn, Jarosz (Hieronim)

 • Antypasty Małżeńskie – Matrimonial Appetisers
 • Sumariusz – Compendium
 • Historya ucieszna o zacnej królewnie Banialuce – A Diverting Story about the Virtuous Princess Banialuka
 • Historia o Przemysławie książęciu oświęcimskim i o Cecyliej, małżonki jego, dziwnej stateczności – The Story of Przemyslaw Duke of Oświęcim and Cecilia his Wife, a Lady of Remarkable Composure

Morsztyn, Zbigniew

 • Muza domowa – Muse in the Home

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna

 • Na drogach Polski – On Polish Roads

Moszyński, Kazimierz

 • Kultura ludowa Słowian – The Folk Culture of the Slavs

Naborowski, Daniel

 • Na oczy królewny angielskiej – On the Eyes of the English Princess

Naglerowa, Herminia

 • Krauzowie i inni – The Krauze Family and Others * [Loves and Ambitions]

Nalepiński, Tadeusz

 • Chrzest, fantazja polska – Baptism, A Polish Fantasy
 • On idzie! Rzecz o Królu Duchu Rosji – He Comes! The King Spirit of Russia
 • Śpiewnik rozdarty – The Torn Song Book

Nałkowska, Zofia

 • Dom nad łąkami – House by the Meadows
 • Granica – Boundary Line
 • Kobiety – Women *
 • Książę – The Prince
 • Medaliony – Medallions
 • Mój ojciec – My Father
 • Narcyza – Narcissa
 • Ściany świata – The Walls of the World
 • Węzły życia – The Knots of Life

Naruszewicz, Adam

 • Chudy Literat – Meagre Writer
 • Głos umarłych – Voice of the Dead
 • Historia narodu polskiego – History of the Polish Nation
 • Liryka – Lyrics
 • Satyry – Satires

Narzymski, Józef

 • Epidemia – Epidemic
 • Ojczym – The Stepfather
 • Pozytywni – The Practical Ones

Niemcewicz, Julian Ursyn

 • Dwaj panowie Sieciechowie – Two Gentlemen, the Sieciechs
 • Powrót posła – The Return of the Deputy
 • Śpiewy historyczne – Historical Songs

Niemojewski, Andrzej

 • Legendy – Legends
 • Listopad – November
 • Listy człowieka szalonego – Letters of a Madman
 • Ludzie rewolucji – People of the Revolution
 • Planetnik – The Cloud Spirit
 • Spod pyłu wieków – From Under the Dust of Ages

Niesiecki, Kasper

 • Korona Polska – Polish Crown

Norwid, Cyprian Kamil

 • Bema pamięci żałobny rapsod – Funeral Rhapsody in Memory of General Bem
 • Cywilizacja – Civilization
 • Do obywatela Johna Brown – To Citizen John Brown
 • Duch Adama i skandal – The Spirit of Adam and Scandal
 • Fortepian Szopena – Chopin’s Piano
 • Klaskaniem mając obrzękłe prawice… – With Hands From Applauding all Swollen and Red
 • Klątwa – The Curse
 • Kleopatra – Cleopatra
 • Moja Piosnka – My Song
 • Na
  zgon ś.p. Jana Gajewskiego, polityczno-polskiego emigranta (inżyniera
  francuskiego) zabitego eksplozją machiny parowej w Manchester 1858
  lipca – In Memory of the Late Jan Gajewski,
  Polish political emigre (French engineer) killed by the explosion of a
  steam engine in Manchester, July 1858
 • Noc Tysiączna Druga – The Second Thousandth Night
 • O sztuce (dla Polaków) – On Art (For the Poles)
 • Pierścień wielkiej damy – The Ring of a Fine Lady
 • Pieśń od ziemi naszej – Song of Our Land
 • Poezje – Poems
 • Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem – Promethidion. Two Dialogues with Epilogue
 • Smutno mi, Boże! – I am Sad, O Lord!
 • Stygmat – The Stigma
 • Vade-mecum – Vade-mecum
 • Wanda – Wanda
 • Za kulisami – Behind the Scenes
 • Zwolon – Zwolon

Nowaczyński, Adolf

 • Car Samozwaniec – The Tsar Impostor
 • Co czasy niosą – What the Times Bring
 • Cyganeria Warszawska – The Bohemians of Warsaw
 • Facecje sowizdrzalskie – The Facetiae of Owl-glass
 • Góry z piasku – Mountains of Sand
 • Jegomość Pan Rej w Babinie – Mr Rej in Babin
 • Komendant Paryża – The Commander of Paris
 • Małpie zwierciadło – Monkey’s Mirror
 • Nowe Ateny – The New Athens
 • O żonach złych i dobrych – Bad and Good Wives
 • Pułaski w Ameryce – Pułaski in America
 • Siedem dramatów jednoaktowych – Seven One-Act Plays
 • Skotopaski sowizdrzalskie – Jester’s Idyls
 • Smocze gniazdo – The Dragon’s Den
 • Starościc ukarany – A Sub-prefect’s Son Punished
 • Wielki Fryderyk – The Great Frederick
 • Wiosna Ludów w cichym zakątku – The Spring of Nations in a Quiet Corner
 • Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic – Image of Mikołaj Rej of Nagłowice
 • Wojna wojnie – War Against War

Nowakowski, Zygmunt

 • Przylądek Dobrej Nadziei – Cape of Good Hope *
 • Rubikon – The Rubicon
 • Start Edmunda Sulimy – Edmund Sulima’s Start

Obertyńska, Beata

 • Głóg przydrożny – Wayside Briers
 • Klonowe motyle – Maple Butterflies
 • O braciach mroźnych – The Frosty Brothers
 • Pszczoły w słoneczniku – Bees in a Sunflower

Odymalski, Walenty

 • Świat naprawiony – The World Put Right

Odyniec, Antoni Edward

 • Listy z podróży – Letters from My Travels
 • Wspomnienia z przeszłości… – Reminiscences of the Past

Opaliński, Krzysztof

 • Satyry – Satires

Opaliński, Łukasz

 • Coś nowego – Something New

Opeć, Baltazar

 • Żywot Pana Jezu Krysta – The Life of Jesus Christ

Orkan, Władysław (Franciszek Smreczyński)

 • Drzewiej – In the Old Days
 • Franek Rakoczy – Franek Rakoczy
 • Komornicy – Tenant Farmers
 • Listy ze wsi – Letters from a Village
 • Nad urwiskiem – On the Brink of a Precipice
 • Noc – Night
 • Nowele – Short Stories
 • Skąpany świat – Guttering Candles
 • W roztokach – In Mountain Valleys
 • Z martwej roztoki – From a Lifeless Mountain Valley
 • Z tej smutnej ziemi – From this Sad Land

Orzeszkowa, Eliza

 • Ad astra – Ad astra
 • Anastazja – Anastasia
 • Bene nati – Bene nati
 • Cham – The Boor
 • Czciciel potęgi – Worshipper of Power
 • Dwa bieguny – Poles Apart
 • Dziurdziowie – The Dziurdzia Family
 • Gloria uictis – Gloria uictis
 • Iskry – Sparks
 • Marta – Marta
 • Meir Ezofowicz – Meir Ezofowicz * [An Obscure Apostle]
 • Melancholicy – The Melancholy Ones
 • Nad Niemnem – On the Banks of the Niemen
 • Niziny – The Underdogs
 • Obrazek z lat głodowych – Picture of the Hungry Years
 • Pamiętnik Wacławy – The Memoirs of Wacława
 • Pan Graba – Mr Graba
 • Przędze – Threads
 • W zimowy wieczór – On a Winter’s Evening
 • Widma – Spectres
 • Z różnych sfer – From Various Spheres
 • Zygmunt Ławicz i jego koledzy – Zygmunt Ławicz and his Colleagues

Osiński, Ludwik

 • Oda na cześć Kopernika – Ode to Copernicus

Ossendowski, Ferdynand

 • Cień ponurego Wschodu – The Shadow of the Gloomy East *
 • Niewolnicy słońca – Slaves of the Sun *
 • Od szczytu do otchłani – From President to Prison *
  Płomienna Północ – The Fire of Desert Folk: An Account of a Journey Through Morocco *
 • Pod smaganiem samumu – The Breath of the Desert *
 • Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów – Beasts, Men and Gods *
  W ludzkiej i leśnej kniei – Man and Mystery in Asia *
  Życie i przygody małpki – The Life Story of a Little Monkey * [Memoirs of a Little Monkey; The Life Story of a Little Monkey]

Ostroróg, Jan

 • Monumentum de Reipublicae ordinatione – Memorandum on the System of the Polish State

Ostrowska, Bronisława

 • Bohaterski miś – The Heroic Teddy Bear
 • Tartak słoneczny – The Sunny Saw-Mill

Otwinowski, Samuel

 • Gulistan, to jest Ogród różany – Gulistan, or A Rose Garden

Paprocki, Bartosz

 • Gniazdo cnoty – Nest of Virtue
 • Herby rycerstwa polskiego – Coats-of-arms of Polish Knights
 • Historia o Ekwanusie, królu skockim – The Story of the King of Scots Equanus
 • Koło rycerskie – Knights’ Circle

Parandowski, Jan

 • Alchemia słowa – The Alchemy of Words
 • Dysk olimpijski – The Olympic Discus *
 • Godzina śródziemnomorska – Mediterranean Hour
 • Mitologia – Mythology
 • Niebo w płomieniach – The Flaming Heavens
 • Zegar słoneczny – The Sundial

Parnicki, Teodor

 • Aecjusz, ostatni Rzymianin – Aetius, the Last Roman
 • Koniec zgody narodów – The End of the Covenant of Nations
 • Nowa baśń – A New Tale
 • Słowo i ciało – The Word and the Flesh
 • Srebrne orly – Silver Eagles
 • Twarz księżyca – The Face of the Moon
 • Tylko Beatrycze – Only Beatrice

Parvi, Zenon

 • Knajpa – The Pub

Pasek, Jan Chryzostom

 • Pamiętniki – Memoirs * [The Memoirs of Jan Chryzostom Pasek]

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria

 • Balet powojów – Ballet of Bindweeds
 • Gołąb ofiarny – The Sacrificial Dove
 • Krystalizacje – Crystallizations
 • Niebieskie migdały – Idle Dreams
 • Niebo i kapelusze – Heaven and Hats
 • Pocałunki – Kisses
 • Róża i lasy płonące – A Rose and Burning Forests
 • Rymy – Rhymes
 • Szkicownik poetycki – Poetic Sketchbook
 • Wachlarz – The Fan

Pawlikowski, Jan Gwalbert Henryk

 • Bajda o Niemrawcu – Bunkum About a Dullard

Pawłowicz, Bohdan

 • Pionierzy – Pioneers
 • Wojciech Mierzwa w Paranie – Wojciech Mierzwa in Parana
 • Wyspa Św. Katarzyny – St Catherine’s Island

Pawłowski, Eugeniusz

 • Chochołowscy – The Chochołowskis

Perzyński, Włodzimierz

 • Aszantka – Ashanti
 • Cudowne dziecko – Wonder Child
 • Dzieje Józefa – Life of Joseph
 • Idealiści – The Idealists
 • Lekkomyślna siostra – Irresponsible Sister
 • Michalik z PPS – Michalik of the Polish Workers’ Party
 • Nie było nas – był las – The Forest was Here Before Us
 • Niewidzialna szata – The Invisible Robe
 • Pamiętnik wisielca – Diary of a Man Condemned to the Gallows
 • Polityka – Politics
 • Raz w życiu – Once in a Lifetime
 • Sławny człowiek – Famous Man
 • Szczęście Frania – Franio’s Good Fortune
 • To, co nie przemija – That Which will Endure

Piekarski, Krzysztof

 • Bohatyr straszny – The Terrible Hero
 • Koloander Leonildzie wierny – Coloander Faithful to Leonilda

Pol, Wincenty

 • Obrazy z życia i natury – Scenes from Life and Nature
 • Obrazy z życia i podróży – Scenes from Life and Travels
 • Pieśń o ziemi naszej – Song of our Land
 • Pieśni Janusza – Songs of Janusz

Potocki, Antoni

 • Polska literatura współczesna 1911-1912 – Contemporary Polish Literature 1911-1912

Potocki, Wacław

 • Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa – A New Recruitment to the Old Banner of Triumphant Jesus
 • Ogród ale nieplewiony, bróg co snop to inszego zboża, kram rozlicznego gatunku… (Ogród fraszek) – A
  Garden, But not Weeded, A Haystack, But Each Sheaf of a Different Kind
  of Grain, A Stand of Diverse Wares… (A Garden of Trifles)
 • Śpi świat pijany – The Drunken World Sleeps
 • Wojna Chocimska – The War of Khotim

Pomirowski, Leon

 • Nowa literatura w nowej Polsce – New Literature in the New Poland
 • Walka o nowy realizm – The Struggle for a New Realism

Prus, Bolesław (Aleksander Głowacki)

 • Anielka – Anielka
 • Antek – Antek
 • Dzieci – Children
 • Emancypantki – The Emancipationists
 • Faraon – The Pharaoh * [The Pharaoh and the Priest]
 • Grzechy dzieciństwa – The Sins of Childhood
 • Katarynka – The Barrel Organ
 • Kroniki tygodniowe – Weekly Chronicles
 • Lalka – The Doll *
 • Najogólniejsze ideały życiowe – Some Very General Ideals of Life
 • Placówka – The Outpost * [Ten Morgs of Land]
 • Powracająca fala – The Returning Wave
 • Przygody Stasia – Stan’s Adventures

Pruszyński, Ksawery

 • Droga wiodła przez Narwik – The Way Led Through Narvik
 • Karabela z Meschedu – Scimitar from Meschede
 • Podróż po Polsce – Touring Poland
 • Trzynaście opowieści – Thirteen Stories
 • W czerwonej Hiszpanii – In Red Spain

Przesmycki, Zenon (Miriam)

 • Z czary młodości – From the Cup of Youth

Przyborowski, Walery

 • Myszy króla Popiela – King Popiel and the Mice
 • Stara i młoda prasa – The Old and the Young Press

Przyboś, Julian

 • Linia i gwar – Line and Hubbub
 • Lot Orlińskiego – Orliński’s Flight
 • Miejsce na ziemi – A Place on the Earth
 • Na Zachód – In the West
 • Najmniej słów – The Minimum of Words
 • Narządzie ze światła – Tools of Light
 • Obowiązek artysty – The Duty of an Artist
 • Oburącz – With Both Hands
 • Poezje zebrane – Collected Poems
 • Póki my żyjemy – As Long as We Live
 • Próba całości – A Try for Completeness
 • Równanie serca – Equation of the Heart
 • Rzut pionowy – Vertical Movement
 • Sens poetycki – Poetic Sense
 • Śruby – Screws
 • W głąb las – In the Heart of the Forest
 • Z ponad – From Above

Przybylski, Zygmunt

 • Wicek i Wacek – Wicek and Wacek

Przybyszewski, Stanisław

 • Androgyne – Androgyne
 • Confiteor – Confiteor
 • Dla szczęścia – For the Sake of Happiness * [Happiness]
 • Matka – Mother
 • Na drogach duszy – Along the Paths of the Soul
 • Nad morzem – By the Sea
 • Requiem aeternam – Requiem aeternam
 • Synowie ziemi – Sons of the Earth
 • Śnieg – Snow *
 • Wigilie – Dirges
 • Z gleby kujawskiej – From the Soil of Kujawy
 • Złote runo – The Golden Fleece

Rej, Mikołaj

 • Figliki – Fun and Pranks
 • Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem – A Short Conversation Between Three Persons, a Squire, a Bailiff and a Parson
 • Kupiec – The Merchant
 • Lew z Kotem – The Lion and the Cat
 • Przypowieści przypadłe – Adventure Stories
 • Rzeczpospolita chramiąc tuła się po światu – The Limping Respublica Wanders Round the World
 • Spoine narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszą – The Common Complaint of the Whole Kingdom about the Great Neglect in our Country
 • Świątych
  słów a spraw Pańskich (…) Kronika albo Postylla, polskim językiem a
  prostym wykładem też dla prostaków krotce uczyniona – The
  Holy Gospel and the Deeds of Our Lord … Chronicle or Postilla in
  Polish with Simple Examples Made Shorter for the Simple People
 • Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego – A Faithful Image of an Honest Man
 • Żegnanie ze światem – Farewell to the World
 • Zwierciadło albo Kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom jako we źwierciedle przypatrzyć – The Mirror or Frame in which all Estates Can Easily See a Faithful Image of Their Affairs, as in a Mirror
 • Zwierciadło, Wizerunek własny – The Mirror, a Faithful Image
 • Zwierzyniec – Menagerie
 • Żywot człowieka poczciwego – The Life of an Honest Man
 • Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja – The Life and Affairs of the Honest Polish Gentleman Mikołaj Rej
 • Żywot Józefa – The Life of Joseph

Rembek, Stanisław

 • Ballada o wzgardliwym wisielcu – Ballad on a Contemptuous Hanged Man
 • Nagan – The Revolver
 • W polu – In Action
 • Wyrok na Franciszka Kłosa – The Sentence on Franciszek Kłos

Reymont, Władysław Stanisław

 • Burza – The Storm
 • Chłopi – The Peasants *
 • Fermenty – Ferments
 • Insurekcja – The Insurrection
 • Komediantka – The Comedienne *
 • Nil desperandum – Nil desperandum
 • Ostatni sejm Rzeczpospolitej – The Last Diet of the Respublica
 • Pewnego dnia – One Day
 • Rok 1794 – The Year 1794
 • Ziemia obiecana – The Promised Land *
 • Żałosna idylla – Sad Idyll

Rittner, Tadeusz

 • Człowiek z budki suflera – The Man in the Prompt Box
 • Don Juan – Don Juan
 • Duchy w mieście – Ghosts in Town
 • Głupi Jakub – James the Fool
 • W małym domku – In a Little House

Rodziewicz, Maria

 • Dewajtis – Dewajtis * [Devaytis]
 • Pożary i zgliszcza – Fires and Smoking Ruins
 • Straszny dziadunio – Old Gramps

Rogoszówna, Zofia

 • Dzieci pana majstra – The Foreman’s Children
 • Pisklęta – The Chicks

Rolicz-Lieder, Wacław

 • Marsz Pola Mokotowskiego – The March of Mokotów Heath
 • Pieśni niepodległe – Songs of Independence

Romanowski, Mieczysław

 • Dziewczę z Sącza – The Maid of Sącz
 • Popiel i Piast – Popiel and Piast

Rostworowski, Karol Hubert

 • Antychryst – Antichrist
 • Judasz z Kariothu – Judas of Karioth
 • Miłosierdzie – Mercy
 • Niespodzianka – The Surprise
 • Prawdziwe zdarzenie w czterech aktach – A Real Happening in Four Acts
 • Przeprowadzka – The Removal
 • Straszne dzieci – The Dreadful Children
 • U mety – Destination Reached

Rudnicki, Adolf

 • Lato – Summertime
 • Niekochana – The Unloved One
 • Szczury – Rats
 • Szekspir – Shakespeare
 • Żołnierze – Soldiers
 • Żywe i martwe morze – Live and Dead Seas * [The Dead and the Living Sea]

Rusinek, Michał

 • Burza nad brukiem – Storm in the Street
 • Człowiek z bramy – The Man in the Gateway
 • Pluton z dzikiej łąki – The Platoon from the Wild Meadow

Rutkowski, Jan

 • Historia gospodarcza Polski – An Economic History of Poland

Rydel, Lucjan

 • Betlejem polskie – Polish Bethlehem
 • Zaczarowane koło – Enchanted Circle
 • Zygmunt August – Sigismund Augustus

Rzewuski, Henryk

 • Listopad – November
 • Pamiętniki imć pana Seweryna Soplicy – Memoirs of Mr Seweryn Soplica

Schober, Feliks

 • Podróż po Warszawie – Tour of Warsaw

Schulz, Bruno

 • Sanatorium pod Klepsydrą – The Hour-Glass Sanatorium * [The Sanatorium under the Sign of the Hourglass]
 • Sklepy cynamonowe – Cinnamon Shops * [Cinnamon Shops; The Street of Crocodiles]

Sebyła, Władysław

 • Koncert egotyczny – Egotistic Concert
 • Obrazy myśli – Images of Thought
 • Pieśni szczurołapa – Songs of a Pied Piper

Siemieński, Lucjan

 • Piosennik ludów – Songs of the Peoples
 • Wieczory pod lipą – Evenings under the Linden Tree

Sienkiewicz, Henryk

 • Bartek Zwycięzca – Bartek Victorious
 • Bez dogmatu – Without Dogma *
 • Hania – Hania *
 • Humoreski z teki Worszyłły – Humoresques from Worszyłło’s Portofolio
 • Janko Muzykant – Janko the Musician *
 • Krzyżacy – The Teutonic Knights * [The Knights of the Cross; The Teutonic Knights]
 • Latarnik – The Lighthouse Keeper
 • Legiony – Legions
 • Listy o Zoli – Letters on Zola
 • Listy z Afryki – Letters from Africa
 • Listy z podróży do Ameryki – Portrait of America *
 • Na jedną kartę – On One Page
 • Na marne – In Vain *
 • Na polu chwały – The Glory of the Battlefield * [On the Field of Glory]
 • O naturalizmie w powieści – On Naturalism in Novels
 • O powieści historycznej – On the Historical Novel
 • Organista z Ponikły – The Organist of Ponikła
 • Ogniem i mieczem – With Fire and Sword *
 • Pan Wołodyjowski – Pan Michael * [Fire in the Steppe; Pan Michael]
 • Potop – The Deluge *
 • Pójdźmy za Nim – We Must Follow Him
 • Przez stepy – Across the Steppes
 • Quo Vadis – Quo Vadis *
  Rodzina Połanieckich – The Połaniecki Family * [Children of the Soil; The Irony of Life]
 • Sachem – Sachem
 • Sąd Ozyrysa – The Judgement of Osiris
 • Sielanka – Idyll
 • Stary sługa – The Old Retainer
 • Szkice węglem – Charcoal Sketches *
 • Ta trzecia – The Third One
 • W pustyni i w puszczy – In Desert and Wilderness * [In Desert and Wilderness; Through the Desert]
 • Wiry – The Vortex * [Whirlpools]
 • Wspomnienie z Maripozy – Reminiscences from Mariposa
 • Z pamiętnika korepetytora – A Tutor’s Memoirs
 • Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela – From the Memoirs of a Poznań Teacher
 • Za chlebem – In Search of Bread * [After Bread; Peasants in Exile; Her Tragic Fate]

Sieroszewski, Wacław

 • Na kresach lasów – At the Far End of the Forests

Skarga, Piotr

 • Kazania sejmowe – Sermons to the Diet
 • O mądrości potrzebnej do rady – Sermon on the Wisdom Needed for Council
 • O miłości ojczyzny – On Love of One’s Country
 • O monarchii i królestwie – On the Monarchy and the Kingdom
 • O niekarności grzechów jawnych – On Unpunished Public Transgressions
 • Żywoty Świętych – Lives of the Saints

Skarga, Sebastian

 • Szołtys z klechą – The Village Headman and the Clerk

Skarszewski, Tadeusz Żuk

 • Pustka – Void
 • Rumak Światowida – Światowid’s Steed

Skotnicki, Marceli Bogoria

 • Kupiec z Krakowskiego Przedmieścia – The Merchant of Krakowskie Przedmieście Street
 • Samoluby – Egoists

Słonimski, Antoni

 • Alarm – Alarm
 • Lekarz bezdomny – The Homeless Doctor
 • Moje walki nad Bzdurą – My Battle with Nonsense
 • Murzyn warszawski – The Negro of Warsaw
 • Okno bez krat – A Window Without Bars
 • Rodzina – The Family
 • Wiek klęski – The Age of Disaster

Słowacki, Juliusz

 • Agezylausz – Agesilaos
 • Anhelli – Anhelli *
 • Balladyna – Balladyna *
 • Beatrix Cenci – Beatrice Cenci
 • Beniowski – Beniowski
 • Do Autora Trzech Psalmów – To the Author of the Three Psalms
 • Duma o Wacławie Rzewuskim – Ballad on Wacław Rzewuski
 • Fantazy – Fantasius
 • Genezis z ducha – The Genesis of the Spirit * [Genesis from the Spirit]
 • Godzina myśli – An Hour of Thought
 • Grób Agamemnona – The Tomb of Agamemnon
 • Horsztyński – Horsztyński
 • Hymn o zachodzie słońca – Hymn at Sunset
 • Kordian – Kordian
 • Król Duch – King Spirit
 • Król i wódz – King and Chieftain
 • Ksiądz Marek – Father Mark
 • Książę Michał Twerski – Prince Michael Twerski
 • Lambro, powstańca grecki – Lambro, Greek Insurgent
 • Lilla Weneda – Lilla Weneda
 • Maria Stuart – Mary Stuart *
 • Mazepa – Mazeppa *
 • Ojciec zadżumionych – The Father of the Plague-Stricken *
 • Podróż na Wschód – Journey to the East
 • Poema Piasta Dantyszka – Dantyszek’s Poem on Hell
 • Poeta i Natchnienie – The Poet and Inspiration
 • Poezye – Poems
 • Pogrzeb kapitana Meyznera – The Funeral of Captain Meyzner
 • Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską – Conversation with Mother Makryna Mieczysławska
 • Samuel Zborowski – Samuel Zborowski
 • Sen Srebrny Salomei – The Silver Dream of Salomea
 • Sowiński w okopach Woli – Sowiński in the Trenches of Wola
 • Teogonia (Poemat filozoficzny) – Theogony (Philosophical Poem)
 • Testament mój – My Testament
 • Trzy poemata – Three Poems
 • Uspokojenie – Quiescence
 • W Szwajcarii – In Switzerland *
 • Zawisza Czarny – Zawisza the Black
 • Złota Czaszka – The Golden Skull

Spasowicz, Włodzimierz

 • Dzieje literatury polskiej – History of Polish Literature

Staff, Leopold

 • Barwa miodu – The Colour of Honey
 • Dzień duszy – Day of the Soul
 • Dziewięć Muz – Nine Muses
 • Gałąź kwitnąca – The Blossoming Bough
 • Godiwa – Godiva
 • Igrzyska – The Games
 • Łabędź i lira – The Swan and the Lyre
 • Martwa pogoda – Dull Weather
 • Mistrz Twardowski – Master Twardowski
 • Pocałunki – Kisses
 • Południca – The Noon Maiden
 • Ptakom niebieskim – To the Celestial Birds
 • Skarb – The Treasure
 • Sny o potędze – Dreams of Power
 • Ścieżki polne – Paths Across the Fields
 • Tęcza łez i krwi – Rainbow of Blood and Tears
 • To samo – The Same
 • Ucho igielne – The Eye of the Needle
 • Uśmiechy godzin – Smiles of the Hours
 • W cieniu miecza – In the Shadow of the Sword
 • Wawrzyny – Laurels
 • Wiklina – Willow Twigs
 • Wysokie drzewa – Tall Trees

Staff, Ludwik Maria

 • Zgrzebna kantyczka – A Little Homespun Canto

Starowolski, Szymon

 • Pochwała Akademii Krakowskiej – In Praise of the Cracow Academy
 • Prawy Rycerz – Knight of Integrity
 • Reformacja obyczajów polskich – Reformation of Polish Customs

Stasiak, Ludwik

 • Obrona sztandaru – The Defence of the Banner
 • Rycerze śpiący w Tatrach – The Sleeping Knights in the Tatra Mountains
 • Srebrny dzwon – The Silver Bell

Staszczyk, Adam

 • Błędne ogniki – Will-o’-the-wisp
 • Noc w Belwederze – A Night in Belveder
 • Noc Świętojańska – St John’s Eve

Staszic, Stanisław

 • Przestrogi dla Polski – Warnings for Poland
 • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego – Remarks on the Life of Jan Zamoyski

Strug, Andrzej (Tadeusz Gałecki)

 • Dzieje jednego pocisku- The Story of a Missile
 • Klucz otchłani – The Key to the Abyss
 • Ludzie podziemni – People Underground
 • Miliardy – Billions
 • Mogiła nieznanego żołnierza – The Tomb of the Unknown Soldier
 • Ojcowie nasi – Our Fathers
 • Odznaka za wierną służbę – Badge of Loyal Service
 • Pieniądz – Money
 • Pokolenie Marka Świdy – Marek Świda’s Generation
 • Żółty krzyż – The Yellow Cross

Stryjkowski, Matyas

 • Która przedtem nigdy światła nie widziała, Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi – Which Has Never Seen the Light of Day, a Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and of all Ruthenia

Sygietyński, Antoni

 • Na skałach Calvados- On the Rocks of Calvados
 • Spółczesna powieść we Francji – The Contemporary Novel in France
 • Wysadzony z siodła – Unsaddled

Syrokomla, Władysław

 • Dzieje literatury w Polsce – The History of Literature in Poland
 • Kanonik przemyski – The Canon of Przemyśl
 • Owidiusz na Polesiu – Ovid in Polesie
 • Poezje ostatniej godziny – Poetry of the Last Hour
 • Urodzony Jan Dęboróg – The Noble Jan Dęboróg
 • Zgon Acerna – The Death of Acern

Szajnocha, Karol

 • Szkice historyczne – Historical Essays

Szaniawski, Jerzy

 • Adwokat i róże – The Lawyer and the Roses
 • Dwa teatry – Two Theatres
 • Żeglarz – The Sailor

Szelburg-Zarembina, Ewa

 • Ludzie z wosku – People of Wax
 • Wędrówki Joanny – Joanna’s Travels

Szenwald, Lucjan

 • Sceny przy strumieniu – Scenes by the Stream
 • Z ziemi gościnnej do Polski – From a Hospitable Land to Poland

Szujski, Józef

 • Dzieje Polski – History of Poland
 • Teka Stańczyka – Stańczyk’s Portfolio

Szukiewicz, Maciej

 • Na wymowie – Forced Retirement

Szymański, Adam

 • Aksinja – Aksinya
 • Hanusia – Anne
 • Srul z Lubartowa – Srul of Lubartów
 • Szkice – Sketches
 • Z jakuckiego Olimpu – From the Yakutian Olympus

Szymański, Edward

 • Słońce na szynach – Sun on the Rails

Szymonowic, Szymon

 • Czary – Sorcery
 • Kołacze – Wedding Cakes
 • Sielanki – Idylls
 • Żeńcy – The Harvesters

Świętochowski, Aleksander

 • Duchy – Spirits
 • Dumania pesymisty – The Meditations of a Pessimist
 • Historia chłopów polskich – The History of the Polish Peasantry
 • Nałęcze – Nałęcze
 • Nieśmiertelne dusze – Immortal Souls
 • O powstawaniu praw moralnych – On the Origin of Moral Rights
 • O prawach człowieka i obywatela – On the Rights of Man and the Citizen
 • Ofiarność obywatelska – Civic Self-Sacrifice
 • Utopie w rozwoju historycznym – Utopia in Historical Development
 • Źródła moralności – The Sources of Morality