Polsko-angielski słownik tytułów dzieł literatury polskiej

(od średniowiecza do połowy XX wieku)

 

Dzieła anonimowe-F

G-Ł

M-Ś

T-Ż

 

 

Tarnowski, Stanisław

 • Historia literatury polskiej – The History of Polish Literature
 • Komedie Aleksandra hr. Fredry – The Comedies of Aleksander Count Fredro
 • O Panu Tadeuszu – On Master Thaddeus
 • Teka Stańczyka – Stańczyk’s Portfolio

Tarnowski, Władysław

 • A kto chce rozkoszy użyć – He who seeks to find delight

Tetmajer, Kazimierz Przerwa

 • Anioł śmierci – Angel of Death
 • Gra fal – The Play of the Waves
 • Hymn do miłości – Hymn to Love
 • Hymn do Nirwany – Hymn to Nirvana
 • Jak baba diabła wyonacyła – How the Old Woman got the Better of the Devil
 • Judasz – Judas
 • Koniec epopei – The End of the Epopee
 • Król Andrzej – King Andrew
 • Legenda Tatr – Legend of the Tatra Mountains
 • Maryna z Hrubego – Maryna of Hrube
 • Na Skalnym Podhalu – In the Rocky Highlands * [Tales of Tatras]
 • O Zwyrtałowej muzyce – Zwyrtała the Musician
 • On – Him
 • Poezje – Poems
 • Rewolucja – Revolution
 • Rosicka – Sun-dew
 • Zawisza Czarny – Zawisza the Black
 • Zbójecka chałupa – The Robbers’ Cottage

Trembecki, Jakub

 • Wirydarz poetycki – Garden of Poetry

Trembecki, Stanisław

 • Bajki – Fables
 • Do Kossowskiej w tańcu – To the Lady Kossowska When Dancing

Tuszowska, Elżbieta

 • Przeor Paulinów – The Pauline Prior

Tuwim, Julian

 • Bal w operze – Ball at the Opera
 • Biblia cygańska – The Gypsy Bible
 • Czary i czarty polskie – Polish Magic and Devils
 • Cztery wieki fraszki polskiej – Four Centuries of Polish Epigrams
 • Czyhanie na Boga – Lying in Wait for God
 • Jarmark rymów – Rhyme Fair
 • Jeleń – The Stag
 • Księga wierszy polskich XIX wieku – The Book of Polish 19th Century Verse
 • Kwiaty polskie – Polish Flowers
 • Lokomotywa – The Locomotive *
 • Nowy wybór wierszy – The New Book of Selected Verses
 • Ozór na szaro – Sliced Tongue and Absinthe
 • Polska nowela fantastyczna – Fantastic Tales of Poland
 • Polski slownik pijacki – The Polish Drunkard’s Dictionary
 • Rzecz czarnoleska – The Voice of Czarnolas
 • Siódma jesień – The Seventh Autumn
 • Słowa we krwi – Words in Blood
 • Sokrates tańczący – Dancing Socrates *
 • Treść gorejąca – Burning Essence
 • Wierszy tom 4 – The Fourth Book of Poems
 • Wybór wierszy – Selected Verses
 • Z powodu maszyn – On Machines

 

Twardowski, Samuel

 • Dafnis drzewem bobkowym – Daphne into Laurel Tree
 • Nadobna Paskwalina – Fair Pasqualina
 • Przeważna legacya J.O. Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego – The Important Mission of His Grace Duke Krzysztof Zbaraski
 • Wojna domowa z Kozaki i Tatary – A Civil War with the Cossacks and Tartars

Tyszyński, Aleksander

 • Amerykanka w Polsce – An American Girl in Poland

Ujejski, Kornel

 • Chorał – Chorale
 • Maraton – Marathon
 • Melodie biblijne – Biblical Melodies
 • Pogrzeb Kościuszki – Funeral of Kościuszko
 • Skargi Jeremiego – The Lamentations of Jeremiah

Ulanowski, Tadeusz

 • Doktor Filut – Dr Slyboots
 • Ordynans Córuś – Batman Córuś
 • Uczta dozorców – Janitors’ Feast

Uniłowski, Zbigniew

 • Pamiętnik morski – Diary of a Sea Voyager
 • Wspólny pokój – Sharing a Room
 • Żyto w dżungli – Rye in the Jungle

Urbanowska, Zofia

 • Księżniczka – The Princess
 • Róża bez kolców – Rose without Thorns

Wandurski, Witold

 • Gra o Herodzie – A Play on Herod
 • Śmierć na gruszy – Death on the Pear Tree

Wańkowicz, Melchior

 • Droga do Urzędowa – The Road to Officialdom
 • Monte Cassino – Monte Cassino
 • Na tropach Smętka – On the Trail of the Sad Devil
 • Tworzywo – Material
 • W kościołach Meksyku – In the Churches of Mexico

Wasilewski, Edmund

 • Katedra na Wawelu – The Cathedral on Wawel Hill

Wasylewski, Stanisław

 • Czterdzieści lat powodzenia – Forty Years of Success
 • Klasztor i kobieta – The Convent and the Woman
 • Na dworze króla Stasia – At the Court of King Stanisław
 • Na Śląsku Opolskim – In Opole Silesia
 • Niezapisany stan służby – Unrecorded Service
 • O miłości romantycznej – On Romantic Love
 • Pod kopułą lwowskiego Ossolineum – Under the Dome of the Lwów Ossolineum

Weyssenhoff, Józef

 • Soból i panna – The Sable and the Virgin * [The Sable and the Girl]
 • Sprawa Dołęgi – The Case of Dołęga
 • Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego – The Life and Thoughts of Zygmunt Podfilipski

Węgierski, Kajetan

 • Organy – The Organ

Wierzyński, Kazimierz

 • Gorzki urodzaj – A Bitter Harvest
 • Kurhany – Barrows
 • Laur olimpijski – The Olympic Laurel Wreath
 • Pobojowisko – The Forgotten Battlefield *
 • Wielka Niedźwiedzica – The Great Bear
 • Wiosna i wino – Spring and Wine
 • Wolność tragiczna – Tragic Freedom
 • Wróble na dachu – Sparrows on the Roof
 • Życie Chopina – The Life and Death of Chopin *

Wiktor, Jan

 • Błogosławiony chleb ziemi czarnej – The Blessed Bread from the Black Earth
 • Burek – Burek
 • Kłosy na ściernisku – Ears of Corn Amid the Stubble
 • Od Dunaju po Jadran – From the Danube to Yadrin
 • Orka na ugorze – Ploughing Fallow Land
 • Papież i buntownik – The Pope and the Rebel
 • Pieniny i Ziemia Sądecka – The Pieniny Mountains and the Sącz Region
 • Skrzydlaty mnich – The Winged Monk
 • Wierzby nad Sekwaną – Willows on the Banks of the Seine
 • Zbuntowany – The Rebel

Winawer, Brunon

 • Księga Hioba. Komedia nudna w 3 aktach – The Book of Job – A Boring Comedy in Three Acts * [The Book of Job, An Outspoken Comedy]
 • Roztwór prof. Pytla – Professor Pytel’s Mixture

Wiszniewski, Michał

 • Historia literatury polskiej – History of Polish Literature
 • Pomniki historii i literatury polskiej – Monuments of Polish History and Literature

Witkiewicz, Stanisław

 • Na przełęczy – The Mountain Pass
 • Sztuka i krytyka u nas – Art and the Critics in Our Country

Witkiewicz, Stanisław Ignacy (Witkacy)

 • 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta – 622 Falls of Bung or the Demonic Woman
 • Dramaty – Dramas
 • Jan Maciej Wścieklica – Jan Maciej Wścieklica
 • Kurka wodna – The Water Hen *
 • Nienasycenie – Insatiability *
 • Nowe Wyzwolenie – The New Deliverance *
 • Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia – Concepts and Assertions Implied by the Notion of Being
 • Pożegnanie jesieni – Farewell to Autumn
 • Szewcy – The Cobblers
 • Tumor Mózgowicz – Tumor Mózgowicz
 • Wariat i zakonnica – The Madman and the Nun *

Witwicki, Stefan

 • Ballady i romanse – Ballads and Romances

Władysław z Gielniowa (Władysław of Gielniów)

 • Żołtarz Jezusów – Prayer to Jesus

Wojciechowski, Tadeusz

 • Plemię Kadłubka – Kadłubek’s Tribe
 • Szkice historyczne XI wieku – Historical Essays on the Eleventh Century

Wolska, Maryla

 • Dzbanek malin – A Jug of Raspberries
 • Dziewczęta – The Girls
 • Symfonia jesienna – Autumn Symphony

Wolski, Włodzimierz

 • Marsz Żuawów – March of the Zouaves
 • Śpiewy powstańcze – Insurgents’ Songs

Woronicz, Jan Paweł

 • Hymn do Boga – Hymn to God

Wybicki, Józef

 • Pieśń Legionów Polskich we Włoszech – Song of the Polish Legions in Italy

Wyspiański, Stanisław

 • Achilleis – Achilleis
 • Akropolis – Acropolis
 • Bolesław Śmiały – Bolesław the Bold
 • Daniel – Daniel
 • Juliusz II – Julius II
 • Kazimierz Wielki – Casimir the Great
 • Klątwa – The Curse
 • Legenda – The Legend
 • Legion – The Legion
 • Lelewel – Lelewel
 • Meleager – Meleager *
 • Noc listopadowa – November Night
 • Powrót Odyssa – The Return of Odysseus *
 • Protesilas i Laodamia – Protesilas and Laodamia *
 • Sędziowie – The Judges
 • Skałka – Little Rock
 • Warszawianka – Varsovienne
 • Wesele – The Wedding *
 • Wyzwolenie – The Liberation
 • Zygmunt August – Sigismund Augustus

Zabłocki, Franciszek

 • Fircyk w zalotach – The Fop Goes A-Courting
 • Sarmatyzm – Sarmatism

Zachariasiewicz, Jan

 • Święty Jur – Saint George

Zaleski, Antoni

 • Towarzystwo Warszawskie – Warsaw Society

Zaleski, Józef Bohdan

 • Rusałki – The Undines
 • Słowik ukraiński – Ukrainian Nightingale

Zaleski, Zygmunt L.

 • Dzieło i twórca – The Work and its Author

Zalewski, Kazimierz

 • Bez posagu – Without a Dowry
 • Dla rubla – For a Rouble
 • Górą nasi – Victory is Ours
 • Małżeństwo Apfel – Apfel’s Marriage
 • Nasi zięciowie – Our Sons-in-law

Zambrzycki, Władysław

 • Nasza Pani Radosna – Our Lady of Joy

Zapolska, Gabriela

 • Akwarele – Water Colours
 • Kaśka Kariatyda – Kaśka Kariatyda
 • Moralność pani Dulskiej – Mrs Dulska’s Morality
 • Przedpiekle – A Foretaste of Hell
 • Sezonowa miłość – Love in the Season
 • Sybir – Siberia
 • Tamten – That Man
 • Zaszumi las – The Forest will Murmur

Zbylitowski, Piotr

 • Przygana wymyślnym strojom białogłowskim – A Criticism of the Elaborate Attire of the Fair Sex

Zegadłowicz, Emil

 • Dom jałowcowy – Juniper House
 • Dziewanny – Mullein
 • Godzinki – Matins
 • Kolędziołki beskidzkie – Carols of the Beskids
 • Motory – Motors
 • Powsinogi beskidzkie. Sześć ballad z poematu „Dziewanny” – Tramps of the Beskid Mountains. Six Ballads from the Poem „Mullein”
 • Sobie samemu nieznany – To Myself Unknown I Sing
 • Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości – Ghosts. A Chronicle of Ancient Times
 • Żywot Mikołaja Srebrempisanego – The Life of Nicholas in Silver

Zieliński, Tadeusz

 • Z ojczystej niwy – From the Native Sphere

Zimorowicz, Józef Bartłomiej

 

 • Burda ruska – Ruthenian Skirmish
 • Kozaczyzna – The Cossack Way of Life
 • Sielanki nowe ruskie – New Ruthenian Idylls

Zimorowicz, Szymon

 • Roksolanki – Ruthenian Girls

Żabczyc, Jan (Jan Dachnowski)

 • Symfonie anielskie – Angelic Symphonies

Żeromski, Stefan

 • Duma o hetmanie – Ballad to a Hetman
 • Dzieje grzechu – A Story of Sin
 • Dzienniki – Diaries
 • Ludzie bezdomni – Homeless People
 • Międzymorze – The Peninsula
 • Nokturn – Nocturne
 • Opowiadania – Short Stories
 • Popioły – Ashes *
 • Powieść o Udałym Walgierzu – The Story of Walgierz Udały
 • Przedwiośnie – Before the Spring
 • Puszcza jodłowa – The Fir Forest
 • Rozdziobią nas kruki, wrony – Ravens and Crows Will Pick Our Bones
 • Róża – The Rose
 • Siłaczka – The Strong One
 • Słowo o Bandosie – A Word about a Bandos
 • Snobizm i postęp – Snobbery and Progress
 • Syzyfowe prace – Sisyphean Labours
 • Turoń – Turoń
 • Uciekła mi przepióreczka – A Quail Escaped Me
 • Uroda życia – The Beauty of Life
 • Utwory powieściowe – Novelettes
 • Walka z szatanem – Struggle Against Satan
 • Wiatr od morza – Wind from the Sea
 • Wierna rzeka – The Faithful River *
 • Wisła – The Vistula
 • Wszystko i nic – Everything and Nothing

Żuławski, Jerzy

  • Bestia – La Bestia
  • Dyktator – The Dictator
  • Eros i Psyche – Eros and Psyche
  • Gra – The Game
  • Gród słońca – Sunnytown
  • Koniec Mesjasza – The End of the Messiah
  • Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane – Some Jewish Books of the Old Testament
  • Listy o sztuce – Letters on Art
  • Miasta umarłe – Dead Cities
  • Na srebrnym globie – On the Silvery Globe
  • Pokłosie – Gleanings
  • Prolegomena – Prolegomena
  • Stara Ziemia – The Old Earth
  • Śmierć bohatera – Death of a Hero
  • Wianek mirtowy – A Wreath of Myrtle
  • Zwycięzcy – The Victors