Słownik brydżowy

Wpisz polski lub angielski termin brydżowy i sprawdź jego odpowiednik w drugim języku.

Słownik zawiera aktualnie ponad 750 haseł i stanowi elektroniczną wersję słownika zamieszczonego w książce Radosława Kiełbasińskiego i Krzysztofa Kwaśniewicza Język angielski dla brydżystów. Autorom dziękuję za zgodę na wykorzystanie tych materiałów.