Słownik chemiczny

Słownik chemiczny zawiera nazwy pierwiastków, substancji i związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych), minerałów, barwników, przyrządów laboratoryjnych i technik badawczych, czasowniki opisujące czynności wykonywane podczas badań chemicznych czy procesów technologicznych oraz zjawiska zachodzące w trakcie reakcji, przymiotniki określające np. cechy zjawisk chemicznych czy właściwości fizyko-chemiczne substancji, a także rozmaite pojęcia i wyrażenia spotykane w tekstach chemicznych (objętość molowa, in statu nascendi itp.). Opracowany został w układzie polsko-angielskim, ale można w nim oczywiście szukać także nazw angielskich (dlatego przy wielu hasłach podano nawet po kilka angielskich synonimów). Słownik zawiera aktualnie około 25 tys. terminów (w obu częściach) zebranych w ponad 9500 haseł i jest systematycznie rozbudowywany.

Uwagi:

Aby ograniczyć rozmiary słownika, część nazw związków chemicznych (głównie dotyczy to kwasów i alkoholi) podano w formie samego przymiotnika (np. cetylosulfonowy zamiast kwas cetylosulfonowy). Nie uwzględniono także nazw łatwych do utworzenia przez analogię – takich jak chlorek wapnia, którą można ustalić, sprawdzając angielskie odpowiedniki słów chlorek i wapń. Pełną nazwę związku chemicznego podano wszędzie tam, gdzie jej odgadnięcie może być utrudnione bądź jeśli istnieją jeszcze nazwy alternatywne, zwyczajowe czy handlowe. Jeżeli jakieś słowo pojawia się jako element hasła złożonego, nie występuje już samodzielnie (stąd np. obok kilkudziesięciu nazw rozmaitych olejków nie ma hasła olejek), chyba ze ma ono więcej niż jeden angielski odpowiednik (np. azbest). Wyjątkiem od tej reguły są nazwy pierwiastków, które uwzględniono w komplecie jako osobne hasła.

W przypadku różnic między pisownią brytyjską a amerykańską podano z zasady tę pierwszą, drugą zaś jedynie w hasłach podstawowych, jako synonim oznaczony skrótem {US}. Tak więc np. pod hasłem glin można znaleźć aluminium, {US} aluminum, natomiast przy tlenku glinu – wyłącznie wersję aluminium oxide. Jedyny ważny wyjątek to siarka i wszelkie nazwy pochodne, dla których przyjęto znacznie bardziej rozpowszechnioną pisownię sulfur, sulfate, sulfuric itd., a nie sulphur, sulphate, sulphuric.

Grupy oznaczono łącznikiem na końcu nazwy polskiej i angielskiej (np. chinolil- quinolyl-), liczby utlenienia umieszczono w nawiasach okrągłych bez spacji po poprzedzającym je słowie (np. chlorek cyny(IV) – tin(IV) chloride), natomiast greckie litery pojawiające się w niektórych nazwach zostały zapisane w nawiasach kwadratowych jako pełne słowa w polskim brzmieniu (np. [alfa]-metylostyren – [alfa]-methylstyrene). W nawiasy klamrowe ujęto wszelkie dodatkowe uwagi, umożliwiające prawidłową identyfikację nazw i pojęć (np. węgiel – carbon {pierwiastek}; węgiel – coal {surowiec}).

Słownik jest z założenia przeznaczony dla osób, które mają pewną wiedzę chemiczną, jak i językową, i zdają sobie sprawę z kilku istotnych rzeczy:
– obok oficjalnie obowiązujących nazw naukowych funkcjonuje także mnóstwo nazw tradycyjnych (ditlenek/dwutlenek itp.) oraz zwyczajowych (które słownik stara się uwzględniać jako synonimy);
– w angielskiej pisowni złożenia dwóch rzeczowników mogą się pojawiać w tekście jako dwa oddzielne słowa, dwa słowa z łącznikiem albo jedno słowo (np. lime water, lime-water, limewater), przedrostek di- bywa zamiennie używany z przedrostkiem bi-, a niektóre czasowniki mają równocześnie formy regularne i nieregularne (np. burned/burnt);
– rozmaite fragmenty nazw w obu językach mogą być ujęte w nawiasy (dotyczy to np. nazw polimerów oraz przedrostków typu meta-, orto-, tri-, tetra-);
– niektóre nazwy występują zazwyczaj tylko w liczbie mnogiej (np. niecukry – non-sugars), zaś czasowniki w języku polskim mogą mieć formę albo dokonaną, albo niedokonaną (np. oziębić/oziębiać ) i przybierać rozmaite przedrostki ( badać, zbadać, przebadać itp.). Z tego względu, korzystając ze słownika, najlepiej wpisywać tylko zasadniczą część poszukiwanego terminu lub możliwą pisownię alternatywną.

Zob. też:

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2018