Słownik geograficzny

Wpisz napotkaną w tekście polskim lub angielskim nazwę geograficzną (współczesną bądź starożytną) i sprawdź, czy ma ona w drugim języku inaczej zapisywany odpowiednik.

Słownik z założenia uwzględnia tylko te nazwy, które choćby minimalnie różnią się pisownią polską i angielską, można w nim zatem znaleźć np. Jericho i Walvis Bay, ale nie Boston czy Timbuktu. Dwie ważne grupy wyjątków od tej reguły to nazwy państw, stanów w USA i ich stolic (które podano w komplecie) oraz nazwy, które mają identyczną pisownię angielską i polską, ale różni się ona od pisowni w języku miejscowym (np. Styria – po niemiecku Steiermark). Hasła takie opatrzono dodatkowym komentarzem. Nazwy funkcjonujące równorzędnie podano obok siebie, oddzielone przecinkiem, w kolejności od najczęściej do najrzadziej spotykanej, np. Belarus, Belorussia, Byelorussia, White Russia.

Uwaga: Ze względów praktycznych zastosowano uproszczony zapis bez znaków diakrytycznych, kłopotliwych do wpisywania z klawiatury i stosunkowo rzadko spotykanych w internecie. Stąd np. Côte d’Azur należy szukać jako Cote d’Azur (lub po prostu Cote). Wyjątek to pojawiające się w kilku nazwach dwa umlauty: ü (lewy klawisz Alt + 0252 z klawiatury numerycznej) i ö (Alt + 0246).

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2018