Słownik księgowości

Słownik zawiera aktualnie ok. 3500 terminów i wyrażeń z zakresu księgowości, rachunkowości, kosztorysowania, fakturowania oraz obrotu giełdowego, podanych w układzie polsko-angielskim. Z założenia nie uwzględniono pojęć bardzo ogólnych, typu zwiększać, zmniejszać, które można znaleźć bez trudu w każdym słowniku. Jeżeli jakieś słowo pojawia się jako element haseł złożonych, nie występuje już samodzielnie (stąd np. obok rozmaitych rodzajów cen czy aktywów nie ma odrębnego hasła cena ani aktywa), chyba że ma więcej niż jeden angielski odpowiednik (np. akredytywa). Przyjęto pisownię brytyjską, ale podano też niektóre terminy amerykańskie opatrzone skrótem {US}. W nawiasy klamrowe ujęto wszelkie dodatkowe uwagi, umożliwiające prawidłową identyfikację nazw i pojęć (np. przeceniać – {oceniać zbyt wysoko} lub {obniżać cenę}).

Słownik nie uwzględnia oboczności typu czasownik dokonany/niedokonany, pisownia łączna/rozłączna, dlatego najlepiej szukać w nim tylko fragmentów słów (co najmniej trzyliterowych).

Zob. też przykładowy bilans oraz rachunek zysków i strat w wersji dwujęzycznej.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2009-2018