Słownik żeglarski

Słownik zawiera ok. 6000 terminów i wyrażeń z zakresu żeglarstwa rekreacyjnego i sportowego, żeglugi morskiej i śródlądowej, budownictwa okrętowego, geografii morskiej itp., podanych w układzie angielsko-polskim. Z założenia jest przeznaczony dla osób władających językiem angielskim przynajmniej w stopniu podstawowym, dlatego nie zawiera pojęć najbardziej elementarnych, typu water, wave czy wind. Pojawiają się one tylko w hasłach złożonych, np. water gauge, wave crest, quarter wind, aczkolwiek nie jest to zasada stosowana bezwzględnie – choćby z uwagi na nieostrość kategorii „najbardziej elementarny”. Słownik pomija znaczenia niezwiązane z tematyką żeglarską, stąd np. pod hasłem rib znajdziemy wręg, ale nie żebro. Przyjęto pisownię brytyjską, a więc np. harbour, colour, a nie harbor, color, choć w niektórych, mniej oczywistych, przypadkach podano oba warianty, np. barque, bark, draught, draft. W nawiasy klamrowe ujęto wszelkie dodatkowe uwagi umożliwiające prawidłową identyfikację nazw i pojęć (np. hand – wybierać {żagle}).

Należy ponadto pamiętać o tym, że polskie czasowniki mogą przybierać formę dokonaną bądź niedokonaną, np. przechylić, przechylać (w słowniku pojawiają się obie, rzadko jednak w obrębie tego samego hasła), a angielskie terminy złożone z dwóch rzeczowników mogą mieć aż trzy alternatywne pisownie: rozłączną, z łącznikiem lub łączną, np. lee board, lee-board, leeboard (słownik na ogół uwzględnia tylko jedną z nich) – dlatego do wyszukiwarki najlepiej wpisywać nie całe słowo czy wyrażenie, a jedynie jego kluczowy fragment.