Słowniki polsko-angielskie tłumaczą tę bardzo rozpowszechnioną partykułę najczęściej rozmaitymi kombinacjami wyrażeń all the way i as far/many/much as:

Pojechał aż do Warszawy.
He went all the way to Warsaw.

Przyjechał aż z Warszawy.
He came all the way from Warsaw.

Zjawiło się 200 osób.
As many as 200 people turned up.

Można wygrać 10 000 dolarów.
As much as 10,000 dollars can be won.

Rzadziej proponują synonimiczne wyrażenia no fewer/less than:

Dom ma 120 okien.
The house has no fewer than 120 windows.

Przy tłumaczeniu wyrażeń liczbowych można jednak postąpić zupełnie inaczej, stosując bardzo elegancką i idiomatyczną konstrukcję z przymiotnikiem:

Koszty szacuje się na sto milionów funtów.
Costs are estimated at a whopping one hundred million pounds.

Sprzedali dwa miliony egzemplarzy.
They’ve sold an impressive two million copies.

80 procent Polaków uważa, że…
An overwhelming 80 percent of Poles think that…

Identycznie można używać przymiotników staggering, astounding, astonishing, surprising itp. Przed tak użytym przymiotnikiem musi znaleźć się przedimek nieokreślony, nie wpływa on jednak na liczbę gramatyczną rzeczownika, do którego odnosi się całe wyrażenie liczbowe (zob. ostatni przykład; por. też średnio/łącznie około stu rocznie).

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006