coraz

 

Słowo to oznacza w języku polskim albo stopniowe nasilanie się czegoś (Robiło się coraz ciekawiej), albo częste powtarzanie jakiejś czynności (Coraz zerkała przez szybę). Drugie zastosowanie jest stosunkowo rzadkie, bardzo literackie, a w tłumaczeniu nie przedstawia większych problemów (można np. użyć konstrukcji keep + …ing), dlatego skupimy się tu tylko na pierwszym znaczeniu.

Słowniki polsko-angielskie (Stanisławski, Collins, Kościuszkowski) pod hasłem coraz proponują zgodnie, by posłużyć się podwójnym stopniem wyższym:

coraz bardziej – more and more
coraz większy – bigger and bigger
itp.

Jest to oczywiście konstrukcja jak najbardziej poprawna, tyle że we współczesnej angielszczyźnie nieszczególnie popularna. Znacznie częściej używa się w tego typu wyrażeniach – tak przynajmniej wynika z moich obserwacji – przysłówka increasingly, który ma choćby tę przewagę, że jest krótszy i poręczniejszy:

coraz trudniejsze warunki
increasingly difficult conditions

Robiło się coraz chłodniej.
It was getting/becoming increasingly chilly.

Sport ten jest w Norwergii coraz popularniejszy.
This sport is becoming increasingly popular in Norway.

Mężczyźni coraz później się żenią.
Men increasingly postpone getting married.

Polacy coraz chętniej spędzają wakacje za granicą.
Poles are increasingly eager to spend their holidays abroad.

Brytyjczycy coraz gorzej oceniają nowy rząd.
Britons are increasingly dissatisfied with the new government.

Optymizm coraz wyraźniej ustępuje ostrożności.
It is increasingly clear/obvious that optimism is being replaced by caution.

ale:

Coraz więcej osób kupuje własny dom.
An increasing number of people buy their own houses. [czasownik w liczbie mnogiej!]

Samo increasingly, zwłaszcza użyte w funkcji przysłówka zdaniowego, znaczy tyle co coraz częściej, coraz bardziej:

Węgiel trzeba coraz częściej importować.
Increasingly, coal has to be imported.

Młodzi ludzie coraz bardziej rozumieją, że leży to w ich własnym interesie.
Young people increasingly understand that it is in their own interest.

W szczególnych wypadkach możemy mieć do czynienia z „nasilaniem się ujemnym”, czyli słabnięciem danego zjawiska czy trendu (czegoś jest coraz mniej, coś dzieje się coraz słabiej). Wówczas w języku angielskim możemy posłużyć się przysłówkiem decreasingly:

Antybiotyki okazują się coraz mniej skuteczne.
Antibiotics are becoming decreasingly effective.

Kontaktujemy się z nimi coraz rzadziej.
Our contacts have become decreasingly common.

i oczywiście przez analogię:

Do Polski przyjeżdża coraz mniej biznesmenów z zagranicy.
Poland is visited by a decreasing number of foreign businessmen.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006