Arkadiusz Belczyk
Poradnik tłumacza, wydanie II

 

Drugie wydanie Poradnika tłumaczapoprawione, uaktualnione i znacznie rozszerzone (320 stron formatu A-5). W stosunku do poprzedniej wersji zmiany sięgają jednej czwartej tekstu. Przede wszystkim aż o połowę zwiększyła się liczba ćwiczeń, dzięki czemu książka może jeszcze lepiej spełniać rolę podręcznika akademickiego na zajęciach z tłumaczenia. Pojawiły się nowe przykłady analizowanych problemów i rozwiązań translatorskich, a także zupełnie nowe zagadnienia (np. tłumaczenie konstrukcji bezokolicznikowych czy amerykańskich imion typu O.J.). Mocno rozbudowane zostały m.in. rozdziały poświęcone tłumaczeniu zaimka you, kłopotliwym przyimkom, imiesłowom i nazwom własnym. Ostatni rozdział („Materiały pomocnicze i lektury”) został napisany od nowa, tak by uwzględniał dynamiczny rozwój internetu, który w ostatnich latach stał się podstawowym narzędziem pracy tłumacza. Książka zyskała też bardziej poręczny format i bardziej przejrzystą szatę graficzną.

Nowa wersja Poradnika tłumacza to niezbędna pozycja dla każdego, kto chciałby doskonalić swe umiejętności warsztatowe w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego.

© by Arkadiusz Belczyk 2009