Arkadiusz Belczyk
Poradnik tłumacza, wydanie II
Spis treści


Wstęp

Wstęp do II wydania

1. Co to znaczy „tłumaczyć tekst”?

2. Arsenał tłumacza

2.1. Łączenie
2.2. Dzielenie
2.3. Uogólnianie
2.4. Zmiana kolejności
2.5. Zastępowanie
2.6. Usuwanie, upraszczanie
2.7. Dodawanie, uzupełnianie, dopowiadanie
2.8. Zmiana form gramatycznych i części mowy

2.8.1. Liczba
2.8.2. Czas
2.8.3. Przeczenia
2.8.4. Strona
2.8.5. Bezokoliczniki
2.8.6. Części mowy

2.9. Powtórzenia

3. Pułapki oryginału, błędy tłumaczenia

3.1. Pozorna oczywistość
3.2. Przesadna precyzja
3.3. Niedostrzeżona terminologia
3.4.
You
3.5.
And, or i as
3.6. Błędy stylistyczne
3.7. Błędy frazeologiczne
3.8. Gramatyka

3.8.1. Przyimki
3.8.2. Zaimki dzierżawcze i wskazujące
3.8.3. Rzeczowniki odczasownikowe i imiesłowy
3.8.4. Czas present perfect
3.8.5. Formy dokonane i niedokonane
3.8.6. Zgodność orzeczenia z dopełnieniem

3.9. Booby traps

4. Szyk wyrazów

5. Rzeczowniki w funkcji przydawki i przysłówki zdaniowe

6. Nazwy własne

6.1. Nazwy geograficzne
6.2. Imiona i nazwiska
6.3. Nazwy zbiorowe
6.4. Budowle, instytucje i adresy
6.5. Pojazdy
6.6. Wydarzenia i imprezy
6.7. Imiona, tytuły i nazwy z
of
6.8. Nazwy przymiotnikowe

7. Nagłówki, podpisy i tytuły

8. Tło kulturowe

9. Zapis

9.1. Cudzysłów
9.2. Apostrof
9.3. Przecinek
9.4. Średnik
9.5. Wielokropek
9.6. Kursywa
9.7. Liczby
9.8. Czas i daty
9.9. Wielkie litery
9.10. Skróty i skrótowce
9.11. Adresy

10. Materiały pomocnicze i lektury

10.1. Internet
10.2. Słowniki dwujęzyczne
10.3. Słowniki jednojęzyczne
10.4. Inne przydatne książki
10.5. Publikacje naukowe i poradniki

Klucz do ćwiczeń