Tłumaczenie filmów – Spis treści

 

Wstęp

1. Specyfika tłumaczenia filmów

1.1. Sposoby tłumaczenia filmu

1.2. Cechy dobrze opracowanych napisów

1.3. Rozstawianie napisów

2. Dziel i tnij

2.1. Skracanie dialogów

2.1.1. Pomijanie

2.1.2. Uproszczenia i przesunięcia semantyczne

2.1.3. Uproszczenia składni i gramatyki

2.1.4. Odwołania do treści filmu

2.2. Dzielenie napisów

2.3. Poprawianie estetyki

3. Naturalność

3.1. Przesadna literackość

3.2. Pseudokolokwialność

4. Mrs. Bradley, czyli proszę pani

5. Forma i treść

5.1. Interpunkcja

5.1.1. Myślnik

5.1.2. Wielokropek

5.1.3. Cudzysłów

5.1.4. Przecinek

5.2. Ortografia

5.2.1. Wielkie litery

5.2.2. Słowa obcego pochodzenia

5.2.3. Skróty

5.2.4. Liczby

5.2.5. Godziny i daty

5.2.6. Kursywa

5.3. Gramatyka i składnia

5.4. Kalki językowe i błędy leksykalne

6. Kłopotliwe drobiazgi

6.1. Hope

6.2. Said

6.3. I…

6.4. Yeah

7. Tło kulturowe

7.1. Nazwy własne

7.2. Skrótowce

7.3. Jednostki miar i wag

7.4. Wulgaryzmy

7.5. Humor i gry słów

8. Kilka uwag o tłumaczeniu tytułów

9. Tłumaczenie filmów dokumentalnych i innych form niefabularnych

Podsumowanie

Bibliografia

Aneks