średnio/łącznie około stu rocznie

Zasadniczo stawianie w jednym zdaniu trzech (czy jeszcze więcej) przysłówków jest błędem stylistycznym, niemniej sformułowania podobne do tego w nagłówku zdarzają się dość często w polskich tekstach i tłumacz staje przed problemem, jak je zgrabnie oddać po angielsku. Każdy przysłówek z osobna wydaje się prosty do przetłumaczenia (np. on average/totally, about, per year), ale jak je połączyć w jednym zdaniu?

Służy do tego bardzo poręczna konstrukcja, w której pierwszy przysłówek zamieniamy na rzeczownik:

Oba parki odwiedza średnio około 50 tys. gości rocznie.
An average of about 50,000 visitors a year visit both parks.

Łącznie można zaoszczędzić niemal tysiąc dolarów miesięcznie.
You can save a total of nearly $1,000 a month.

Jak łatwo zauważyć w pierwszym przykładzie, rzeczownik ten nie ma wpływu na formę orzeczenia – właściwym podmiotem jest tu visitors, stąd liczba mnoga czasownika visit.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006