Kilka przykładów błędów i braków w słowniku Stanisławskiego

 

 

1. błędne polskie odpowiedniki:

  • funicular – kolejka linowa (poprawnie: linowo-szynowa – błąd powtórzony skądinąd w słowniku PWN-Oxford)
  • hornbill – nosoróg (poprawnie: dzioborożec)
  • scavenger – owad kałożerny (poprawnie: padlinożerca)
  • welter weight – waga półciężka (poprawnie: półśrednia)

2. brakujące znaczenia (tylko te, które istniały już za czasów Stanisławskiego, bo trudno mu zarzucać np., że nie podał wśród polskich odpowiedników czasownika highlight słowa „podświetlać”):

  • ambulatory – obejście
  • epitomize – ucieleśniać, obrazować, być kwintesencją
  • overtones – podteksty
  • persona – podmiot liryczny (tego ważnego terminu zabrakło zresztą także w słowniku PWN-Oxford)

3. błędy ortograficzne:

  • fiansé/fiansée (poprawnie: fiancé/fiancée)
  • judaize (poprawnie: Judaize)