stanowić, wynosić, sięgać, liczyć

 

Te cztery czasowniki, służące często do przedstawiania danych liczbowych, mogą mieć w zależności od kontekstu przynajmniej kilkanaście angielskich odpowiedników, wśród których warto zwrócić uwagę zwłaszcza na be i have, najprostsze, najbardziej idiomatyczne i najczęściej pomijane przez słowniki:

Subwencje stanowią 31,4% wszystkich dochodów.
Subsidies account for/make up 31.4% of all income.

Autobusy stanowią 6,3% wszystkich pojazdów.
Buses constitute 6.3% of the total number of vehicles.

Kobiety stanowią 50,1% mieszkańców wsi, a mężczyźni 49,9%.
In the rural population, 50.1 percent are women and 49.9 percent are men.

Większość mieszkańców stanowią katolicy.
Most residents are Catholics.

Stanowi to niecałe 0,5% wszystkich pracowników.
This is less than 0.5% of all workers.

Wśród ofiar kradzieży cudzoziemcy stanowili tylko 0,2%.
Foreigners accounted for a mere 0.2% of theft victims.

W ubiegłym roku wskaźnik bezrobocia wyniósł 12,7%.
Last year the unemployment rate was/stood at 12.7%.

Cena 1 kg wynosi 17 $.
The price of 1 kg is/stands at $17.

Odległość z A do B wynosi 350 km.
The distance from A to B is 350 km.

Roczne opady deszczu wynoszą ok. 480 mm.
The annual rainfall is about 480 mm.

Powierzchnia Polski wynosi 312 677 km kw.
Poland has/covers an area of 312,677 sq km.

Przeciętna temperatura w styczniu wynosi od 5°C do 8°C.
Average January temperature ranges/varies from 5°C to 8°C.

W latach 1960-1980 roczna inflacja wynosiła średnio 3,7%.
Between 1960 and 1980 annual inflation averaged 3.7 percent.

Koszty mogą sięgnąć 200 mln zł.
The costs may amount to/reach PLN200 million.

Straty wyniosły/sięgnęły ponad 40 tysięcy dolarów.
The losses came to/totalled more than $40 thousand.

Straty sięgnęły milionów dolarów.
The losses ran into the millions of dollars.

Zespół liczył 20 osób.
The team had/numbered/featured 20 people.

Rada liczy 80 członków.
There are 80 members in the council.

rada licząca 80 członków
the 80-member council

Miasto liczy 120 tysięcy mieszkańców.
The city has a population of 120 thousand.

Dom liczył 10 pięter.
The house had ten storeys.

Zamek liczy sobie prawie 600 lat.
The castle is almost 600 years old.

zamek liczący sobie prawie 600 lat
the almost 600-year-old castle

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006