Z recenzji Poradnika

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Tabakowskiej
(Zakład Pragmatyki i Teorii Przekładu,
Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

"Książka p. Belczyka zapełnia (…) dotkliwą lukę na polskim rynku wydawniczym, gdzie mimo rosnącej popularności zawodu tłumacza oraz wielkiego zapotrzebowania na jego pracę, pozycji tego typu jest wciąż jeszcze niewiele. Widać, że tekst wyszedł spod pióra doświadczonego tłumacza i w tym właśnie upatruję jego największą wartość: zawiera mnóstwo interesującego (i autentycznego, a więc tym cenniejszego) materiału, a także szereg niewątpliwie przydatnych rad warsztatowych. (…)

Tekst jest napisany lekkim stylem, co zapewnia książce atrakcyjność (zwłaszcza w zestawieniu z innymi analogicznymi pozycjami). Przemawia do czytelnika prostym językiem, zalecając mu taką samą prostotę jako zasadę w poszukiwaniu translatorskich rozwiązań. Przykłady są celnie dobrane i interesujące, ćwiczenia – bardzo pouczające. Poradnik spełnia zatem postawiony mu przez Autora na wstępie cel: uwrażliwia czytelnika na szeroki wachlarz problemów (których początkujący tłumacz często po prostu sobie nie uświadamia), stanowiąc jednocześnie prawdziwą kopalnię przydatnych w pracy tłumacza wiadomości."

Kraków, 17 maja 2002 r.