zrzeszać

 

Czasownik zrzeszać, czyli skupiać w organizacji, może się odnosić do samej czynności nadawania ram organizacyjnych jakiejś grupie ludzi („Nowy klub zrzeszył miłośników dobrego filmu”), częściej jednak opisuje stan – rodzaj i liczbę członków należących do takiej organizacji („Klub zrzesza miłośników dobrego filmu”, „Związki zawodowe zrzeszały miliony pracowników”). Słowniki polsko-angielskie dostrzegają głównie pierwsze użycie. Sędziwy Stanisławski proponuje jedynie organize (people) into unions/associations albo unite. Jeszcze mniej do powiedzenia mają słownik Fundacji Kościuszkowskiej i słownik Fisiaka (Collins), które ograniczają się do pojedynczego associate. Słownik PWN-Oxford dla odmiany uwzględnia zrzeszanie tylko jako stan przynależności, oferując nam tłumaczenia takich oto dwóch przykładowych zastosowań:

klub zrzeszający emerytowanych nauczycieli
a club for retired teachers

Nasze stowarzyszenie zrzesza tylko osoby pełnoletnie.
Our association is open to adults only.

W sumie mamy więc kilka propozycji, ale na tym lista możliwości (jak i potrzeb tłumacza) wcale się nie kończy. Zobaczmy dalsze:

Klub zrzesza około stu członków.
The club has a membership of about a hundred.
There are about a hundred members in the club.

Liga Arabska zrzesza ponad 20 państw członkowskich.
The Arab League has more than 20 member states/countries/nations.

MFW, zrzeszający przeszło 180 państw, jest…
With more than 180 member states, the IMF is…

Stowarzyszenie zrzesza wszystkich studentów.
All students are members of the association.

Organizacja będzie zrzeszała 100 firm z 18 krajów.
A hundred companies from 18 countries will belong to the organization.

Organizacja zrzeszała m.in. Japonię, Australię i Nową Zelandię.
The organization included Japan, Australia and New Zealand.

Nowa partia zrzeszyła dawnych komunistów i związkowców.
The new party was formed/created/established/set up by ex-communists and trade unionists.

 

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006