Kto to jest tłumacz przysięgły

 

Tłumacz przysięgły to osoba, która zgodziła się pełnić rolę podobną do biegłego sądowego, służąc swą znajomością języka obcego ściśle określonym w ustawie organom administracji państwowej: sądom, policji, prokuraturze.

Na co dzień tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem tekstów, które wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem, a więc głównie wszelkiego rodzaju dokumentów (umów, zaświadczeń, oświadczeń, testamentów, świadectw, dyplomów itp.). Każde takie tłumaczenie musi odnotować w tzw. repertorium, czyli specjalnym zeszycie, gdzie podaje się m.in. datę przyjęcia i zwrotu dokumentu, jego opis oraz wysokość pobranego wynagrodzenia.

Funkcja tłumacza przysięgłego ma pewne zalety (głównie większy prestiż zawodowy), ale i wady. Swą pracę na rzecz organów państwowych tłumacz przysięgły jest zobowiązany wyceniać według oficjalnego cennika, bez podania ważnej przyczyny nie może im odmówić świadczenia usług biegłego, a na otrzymanie należnej zapłaty musi niekiedy czekać wiele miesięcy. Ostatnio pojawiły się także poważne wątpliwości co do zasad naliczania VAT-u w przypadku tłumaczeń wykonywanych dla organów państwowych.

Należy podkreślić, że „przysięgły” niekoniecznie znaczy „dobry”. Jak pokazuje praktyka, wielu tłumaczy przysięgłych w istocie niezbyt dobrze radzi sobie z innego rodzaju tekstami niż urzędowe dokumenty utrzymane w specyficznej stylistyce. Można jedynie mieć nadzieję, że nowa forma egzaminu państwowego przyczyni się do poprawy sytuacji w tym zakresie.

© by Arkadiusz Belczyk 2002-2005