Umowa-zlecenie i umowa wydawnicza

 

Z punktu widzenia tłumacza podstawowa różnica między tymi dwoma rodzajami umów polega na tym, że w drugim przypadku następuje przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę (najczęściej wydawnictwo). Umowa wydawnicza (która jest rodzajem umowy o dzieło) powinna zawierać sformułowanie „Tłumacz oświadcza, że jego prawa autorskie do tłumaczenia nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na Wydawcę prawo do eksploatacji dzieła” lub podobne, z zastrzeżeniem wyłączności lub bez i ewentualnie z określeniem czasu, po jakim prawa autorskie na powrót staną się własnością tłumacza (takie rozwiązanie najczęściej dotyczy tłumaczeń literatury pięknej). Umowa-zlecenie jest natomiast zwykłą umową między dwiema stronami, określającą warunki odpłatnego wykonania pewnej usługi (równie dobrze jak tłumaczenie może nią być np. pomalowanie ścian).

Umowa-zlecenie jest opodatkowana według zwykłych stawek podatku dochodowego (19%), podczas gdy umowa wydawnicza zapewnia tłumaczowi bardzo korzystny ryczałt – 50% przychodu traktuje się jako koszty jego uzyskania, co oznacza o połowę niższy podatek (bo liczony tylko od pozostałych 50% przychodu) oraz realne podniesienie drugiego i trzeciego progu podatkowego (aby go przekroczyć, potrzebny jest bowiem znacznie większy przychód).

Przykład umowy wydawniczej – zob. tutaj.

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2005